Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Kelemen Sámuel


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Háromszék
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 490-492/295. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Szomorú hír temiattad,
A bús szív könnyekre fakad.
Levágott a halál karja
Ifi ú legény koromba.

2. Ezernyolcszázharminchétbe,
Éppen első decemberbe,
Pénteken reggel felkelék,
És az erdőbe indulék.

3. Egy kétlovas taligával,
Titkos, néma sóhajtással,
Így ballagtam andalogva,
Az lovakot hajtogatva.

4. Míg a Rozsdás patakába
Elértem végső órámra:
Reám dőle ellenségem,
Honnan várjam segítségem?

5. Ó, nagy isten, reám tekints!
Mert itt még egy szem lélek sincs.
Ha itt elveszed éltemet,
Vedd magadhoz a lelkemet!

6. Jaj, fulladok, nyögdécselek,
Halálos párát lehelek.
Vértajtékot hoz fel torkom,
Megkékül gyenge ajakom.

7. Rajtam volt a gyilkos kádfa,
Míg az atyám rám talála,
És még két hív barátaim,
Ifiú legénytársaim.

8. – Fiam, fiam, édes fiam,
Szerencsétlen lett magzatom!
Az patakba voltál halva:
Hogy hoztak tégedet haza?1

9. – Roncsolt tetemim felvevék
Taligámra, s haza vivék,
Nyugvó helyére letevék,
Sorsom mindenek kesergék.

10. Tizennyolc éves koromba,
Ifjúságom virágába,
A vad sors ellenem állott,
S reménységem földbe szállott.

11. Barátim, ha az erdőbe
Mentek, jusson eszetekbe:
Itt Kelemen Sámuelnek
Kihült tetemi senyvednek.

12. – Édes fiam, mért halál meg?
Szüvem mért szomorítád meg?
Mit tudjak én már most tenni,
Ha nem foglak soha látni?

13. – Anyám, anyám, édes anyám!
Ne búsuljon többé reám!
Nem süt a nap a szemembe,
Le van koporsóm szegezve. ||

14. – Édes fiam, mán mit tegyek?
Nem tudom, mitévő legyek.
Nem kapom meg temetődet:
Tegyek-é fejedhez követ?

15. – Édes anyám, lelkem, anyám!
Síromban is meghálálnám:
Ha nekem fejkövet tenne,
Síromhoz eljövögetne.

16. – Teszek, teszek, édes fiam,
Lelkem, megsiratott fiam!
Csak, a te bús fejkövedre,
Mondd meg, mi legyen jegyezve?

17. – Én bús, bánatos fejfámra
Ne legyen semmi más írva:
Itt Kelemen Sámuelnek
Roncsolt tetemi senyvednek.

18. Mikor sírom felett álltok,
Éppen csak annyit mondjatok:
Mindenkinek meg kell halni,
S hogy mikor, nem lehet tudni.Megjegyzés

1. Anyja kérdi haza vitt halott fiától.

 Kelemen Sámuel egyike azoknak a szerencsétlenül jártaknak, kik a székely balladákban maguk elmondják esetüket, s holtuk után is elbúcsúznak szüleiktől, rokonaiktól. A székely balladák e fajának jellemző példája Kelemen Sámuel számos más társával együtt.

(Kanyaró 2015: 491-492.)

295. Kelemen Sámuel (Háromszék)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 31–32. lap. Kanyaró Ferenc másolata.

295.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag ([Háromszéki népköltési gyűjtemény], 2. ív, f) jelzésű adat, számozatlan lapok.)
 A hosszú siratóverset – mivel egy 1837 decemberében történt baleset áldozata szólal meg benne – feltételezzük, hogy írott forrásból másolta át a gyűjtemény összeállítója. – Kanyaró kevés helyen változtatott a szövegen, s azok is jobbára hangtani módosítások: nyelvjárási szóalakokat cserélt át köznyelvire. (talyiga helyett taliga /3 és 9. vsz./, fujladok helyett fulladok /6. vsz./, vótál helyett voltál /8. vsz./, es helyett is /15. vsz./) Csupán egyetlen helyen, az 5. strófában avatkozott be erőteljesebben: a második sor ritmushibájának javítására nem az egyszerűbb megoldást – egy szó(tag) kihagyását – választotta, hanem új szót iktatott be annak a szónak a helyére, melyet feltehetően nem tudott kiolvasni. Emellett – gyaníthatóan stilisztikai meggondolásból – átírta a harmadik sort is:

Oh, nagy isten, reám tekints!
Mert itt még egy szánó szem lélek sincs.
Ha itt megvetted lelkemet elveszed éltemet,
Vedd magadhoz a lelkemet

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 776–777.)