Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Katonaságra unt székely


Gyűjtő: Nagy Mózes
Gyűjtés ideje: 1862
Gyűjtés helye: Bözödújfalu
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 172-173/44. sz.

Szöveg

Izend meg izend meg
Jósef császárunknak
Hogy hogy vagyon dolga
Vin katonájának –
Szinája abraka
Panaszos lovának.

Meguntam megvallom
Németet szolgálni,
Mig a mundérjat is
Nem akarnám látni, ||
Sotalan kenyerét
Könnyemmel öntözni. –
 
Anyám édes anyám
Jó nevelő dajkám
Ki kilencz honapig
Méhedbe hordoztál -
Tizedik honapba
A világra hoztál, -

Tudom édes anyám
Hogy te sok kint láttál.
A mikor engemet
E világra hoztál,
S rengő bőlcsőm mellett
Gyakron megviradtál. . .

Mikor feresztgettél
Gyenge meleg vízbe,
S gondosan ápoltál
Anyai ölödbe –
Feresztettél volna
Forro lobogoba. ||

Mikor tagargattal[!]
Gyenge ruháidba
Takartál volna bé
Forro parazsába,
S temettél volna el
A főldnek gyomrába!!. . .Megjegyzés

Kéziratból: Nagy Mózes 1862–Ms: 14–16/5. sz. – A rabénekek mintáját követő katona-panasz. – Ua. in MNGY III. 1882: 34–35/19. sz. A székely katona címen. Néhány szócserével, tagolatlan versként közölte Gyulai. A gyűjtés helyét, idejét, a gyűjtő nevét nem tüntette fel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 637.)