Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Juhászlegény


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1976-08-05
Gyűjtés helye: Csíkjenőfalva
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 202/116. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Kosza József, 71 évesSzöveg

Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Tele pénzzel ez a kövér erszény.
Megveszem a szegénységet tölled,
Ráadásul add a szeretődöt.

Ha ez a pénz volna csak foglaló,
Ezerannyi volna borravaló,
Nagyvilágot adnád ráadásul,
Szép szeretőm úgy sem adnám másnak.

Bogár, bogár, sárga cserebogár,
Nem kérdem én tölled, mikor lesz nyár.
Azt sem kérdem, sokáig élek-e,
Csak azt mondd meg, rózsámé leszek-e?

Suba, suba, báránybőrös suba,
Mit nem adnék két ökörért oda.
Mert az ökör a járomba való,
Báránybőrös suba szép leány takaró.

Leégett már a brassai erdő,
Benne égett három juhászlegény.
Három juhásznak háromszáz birkája,
De még reja a drága subája.

Jertek, lányok, menjünk az erdőre,
Három juhászlegényt segítsük pénzünkkel!Megjegyzés

 Közkedvelt, elterjedt balladás dal. Mivel összefonódott a Petőfi-vers a Leégett a cserény-balladával, típuscímnek is mindkettőt kellett jelölni.
  Vargyas Lajos (II.1976. 187.) Leégett a cserény típuscímmel közölte 97 változatának lelőhelyét, közöttük csíki egyetlen található, Csíkmenaságról.
  Több gyűjteményben közölték külön is, összekapcsolva is  az Alku-val. 1–9. Albert Ernő-Faragó József 1973. 270–278:176–184.; Adatok: 10–11. Uo. 485:574–576.; 12–14. Ráduly János 1975. 154–156:143–145.;  Adatok: 15–16. Uo. 167:188–189.; 17–18. Uő. 1979. 103–104:50–51.; 19–20. Bura László 1978. 113–114:79–80.; Adatok 21–37. Uo. 183–184:297–313.; 38. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 362:48.; Adatok: 39–52. 439:48.j.; 53. Pozsony Ferenc 1984. 203:105.; Adatok: 54–56. Uo.244–245:351–353.; 57. Móricz Zsigmond 1991. 53:40.; 58. Albert Ernő 2000. 80:44.; 59. Uő.2001. 46:20.
  Vargyas Lajos megállapítása: a XIX. század végén keletkezett.

(Albert Ernő 2004: 325.)

Dallama azonos a 117. számúéval.