Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Józsa Sándor


Gyűjtés ideje: 1984
Gyűjtés helye: Petek
Közlő: Lőrincz József
Közlés ideje: 2014
Megjelenés helye: Lőrincz József 2014: 70.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Józsi Pálné Biró Lídia, 77 éves, PetekDallamSzöveg

Hallod, babám, a faluba mi történt?
Józsa Sándort a lovak összetörték.
Elfolyt vére, mint a fogoly madárnak,
A hodgyai Józsa János fiának.

Petëk között mëgért a fehér szilva,
Józsa Sándort hozzák haza mëghalva.
Hozzák, hozzák, viszik a temetőbe,
Biás Zsuzsi el sem búcsúzott tőle.

Bádogozzák a petëki templomot,
Kilenc kislány hordja rá a bádogot.
Kilenc kislány, kilenc ügyes legénnyel,
Csak én hordom a más szeretőjével.Megjegyzés

Józsa Sándor (A lovak közé esett férfi).
A ballada egyike azoknak, amelyek Petken születtek. Józsa Sándor hodgyai származású volt, Petekre jött vejnek, a lovak közé esett, s meghalt, így tartja a helyi hagyomány. Így tudta, így mondta Nagy Kálmánné János Margit balladaénekes is 1984- ben: „Józsa Sándor a hodgyai Józsa János fia ide jött vejnek, elment szántani, két csitkó elkapta, a borna (’borona’) alá került, meghalt. Biás Zsuzsi volt a felesége Nálunk leánykori nevén szólítják az asszonyt, a koporsójára is így írják.” Ugyanakkor a falubeli balladák születésének körülményeire is rávilágított az adatközlő: „Ezt az éneket az itteni legények, leányok kezdték. Szokás volt, hogy tragikus halálkor éneket találtak ki, azt a sírnál elénekelték, s azután is fennmaradt. Ez is kiment szokásból”. Bizony, az emlékezet sem mindig pontos. Az idős balladaénekes, a 77 éves Józsi Pálné Biró Lídia is, a ballada egyedüli tudója, hibásan, Rózsa Sándort énekelt. Valószínűleg a közismert betyár neve hatására. A peteki elhalálozási anyakönyvben (Halottak Anyakönyve, 218. lap, 1885. április 23., 11. pozíció) tényleg megtaláltam a balesettel kapcsolatos beírást: „Jozsa Sándor 28 éves földész, Petek, 87. házszám”. A pontosságot szerető Bedő Ferenc tiszteletes az Észrevételek oszlopba ezt is beírta: „A lovak elragadták, s az összetörés következtében, másfél napi vérzés után elhalt”. Az anyakönyv tanúsága szerint Józsa Sándor tényleg vejnek jött Petekre, Nagy Zsuzsanna harmadik férje volt. A sok böngészés arra is fényt derített, hogyan lett Nagy Zsuzsannából a balladában „Biás Zsuzsi”. Úgy, hogy, amikor született, az édesapja Nagy András már meghalt volt, s őt, az anyjáról, Biás Juditról nevezték Biás Zsuzsinak. Kételyünket, hogy ez a ballada valós peteki történethez kapcsolódik, az anyakönyvi böngészés szüntette meg.
Kacskaringós adathalmaz, az Erdélyi Geneológiai Társaság
elnökét, Kocs Jánost illeti hála a bóklászásban adott segítségért!
Ez a helyi ballada, ez a téma, ismereteim szerint, eddig egyetlen
balladagyűjteményben sem jelent meg. Ez az egyedüli ismert
változata, egyedi típuscímmel.
A balladateremtés sajátos módjára figyelhetünk fel abban is, hogy a „szerzők”, utolsó szakaszként egy, szintén a faluban keletkezett népdal egyik szakaszát építették be:

Bádogozzák a peteki templomot,
Kilenc kislány hordja rá a bádogot.
Kilenc kislány, kilenc ügyes barna legénnyel,
Csak én hordom a más szeretőjével.

Kilenc kislány kiment a temetőbe.
Mind a kilenc letérgyépölt a földre.
A tízedik így sóhajt fel a magas égre,
Mér is lettem reguta szeretője.

A népdalt Nagy Kálmánné János Margit 36 éves énekelte Petken, 1984-ben. A különböző műfajú két szöveg dallama szinte azonos, csak az előadás tempója különböző. A balladáé lassúbb, beszédszerűbb, a dalé feszesebb, pattogóbb, a csárdáséhoz közelebb álló, gyorsabb. Ugyancsak Nagy Margit segített az ének keletkezésének időpontját megállapítani: „Ezt az éneköt akkor énekölték, mikor a petki templomot, a tornyot cserépfödés után bádogozták bé, mert a cserepet fújta le a szél…” Sajnos nem sikerült eléggé pontosítanom az időpontot. Valószínűleg az 1891-es újrafödésről lehet szó, amikor a villámcsapás által megrongált tetőt újra
bádogozták (Hegyi 1906. 4-5.)
A ballada szövegét, bár új ballada, csiszoltság, szűkszavúság, drámai tömörség jellemzi, mindez gyakori közösségi használatra utal, arra hogy Petken szívesen énekeltek balladát, és ez a kedveltek közé tartozott. A szöveg, több sorában is, a Korondon és Székelypálfalván gyűjtött Butyka Imre balladával mutat rokonságot: „Hallod, babám, a faluban mi történt?”, „Elfolyt vére, mint a fogolymadárnak”, „Petek között megért a fehér szilva”. A Butyka ballada vehette át a petki balladától a motívumokat, vagy azok általánosan ismertek voltak nagyobb körben. Tény, hogy a Józsa Sándor halálesete 1885 volt, a Butyka Imréé pedig 1888-ban. Lásd még: Lőrincz József: A lovak összetörte legény balladája, Örökségünk (Székelyudvarhely), 2012. 3. szám, 10-11. A jövő feladata: megkeresni a petki temetőben Józsa Sándor sírját, hogy néha koszorút, virágot vihessen rá a balladáját éltető utókor.

(Lőrincz 2014: 70-73.)