Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estvét, barna lány


Gyűjtő: Márkos Albert
Gyűjtés ideje: 1895-09-00
Gyűjtés helye: Tarcsafalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 229-231/79. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

I.

1. – Jó estvét, barna lány,
Mi bajod érközék?
Talám a vacsorád
Nem igön jól esék?

2. Hoztam egy kulacs bort,
Igyál ebből egyet:
Szomorú szüvedöt
Hadd vigasztalja meg!

3. – Nem kell néköm borod!
Idd meg csak te magad:
Ha te nem sajnáltad
Szép leányságomat.

4. – Addig sajnáltalak,
Míg meg nem csaltalak,
De már az ég ura
Viselje gondodat.

II.

1. – Lányom, édös lányom!
Mi baja szoknyádnak?
Elöl rövidödik,
Hátul hosszabbodik…

2. – Szabó nem jól szabta,
Varró nem jól varrta! ||
– Szabó is jól szabta,
Varró is jól varrta!

3. – Hóhérok, hóhérok!
Vigyétök lányomat,
Vigyétök tömlecbe,
A legsötétebbe.

4. – Anyám, édös anyám!
Csak egy küssé várjon,
Kertömbe bémögyök,
Virágim megnézöm.

5. Virágim, virágim,
Földre boruljatok,
Földre boruljatok:
Ingöm sirassatok!

6. – Hóhérok, hóhérok!
Vigyétök lányomat,
Vigyétök tömlecbe,
A legsötétebbe!

7. – Anyám, édös anyám!
Csak egy küssé várjon:
Szobámba bémögyök,
Levelem megírom.

8. Fecském, édös fecském,
Vidd el levelecském!
Vidd el messze földre,
Gyöngyvári elébe.

9. Ha sétálva látod,
Tödd az asztalára,
Ha fekve találod,
Tödd a paplanjára!Megjegyzés

 Együtt dalolják e két rokon tárgyú darabot. Az elsőt csaknem szórul szóra egy másik románcszerű költeménnyel egybefoglalva lásd Krizánál. (Vadrózsák. I. 16.) Némely vidéken önálló balladaként is éneklik (Arany–Gyulai: Népkölt. Gyűjt. I. 205). Más helyen meg egy sokkal teljesebb változatát Holmodi Zsuzsánnával foglalták egybe, mint alább mindjárt meglátható.1

1. [Következik a Csík megye–Kolozsvár helymegjelölésű változat]

(Kanyaró 2015: 231.)

79. Jó estvét, barna lány (Tarcsafalva)
Lelőhely: EA 2276: 36–37a lap, 18. sz. Ismeretlen kéz írása, Kanyaró Ferenc autográf jegyzetével.

79.1. A ballada eredeti feljegyzése Márkos Albert VIII. osztályos diák kézírásában (Népballada forma címmel): AKKvár–MsU 1235: 91–93. (Dalgyűjtemény. Írja Márkos Albert VIII. gymn. oszt. tan. 1895 [szept. – Kanyaró bejegyzése] Tarcsafalva.) – A főszövegben közölt tarcsafalvi ballada pontos másolata az eredeti lejegyzésnek.

79.2. A ballada másolata Kanyaró Ferenc kézírásában és jegyzetével (Gyöngyvári kedvese címen): AKKvár – MsU 2293: 31–32. lap. Néhány apró változtatástól eltekintve a szöveg megegyezik Márkos Albert eredeti lejegyzésével. A változtatások a következők: Az első rész első sorában barna lány helyett galambom szerepel, az első rész 4. versszakában a harmadik sort Kanyaró így írta: De már Immár az ég ura.
 Kanyaró jegyzete a balladához:
 „Befejezetlen, mint az Abonyi Lajos Baracskáról közölt balladája (M. Népkölt. Gyűjt. I. 167). Egy hasonló etédi változat még a ruháitól is elbúcsúztatja elébb a leányt, s azután szakad meg a cselekmény a levélküldéssel. A töredékes feljegyzés mutatja azonban, hogy innen a csongrádi változathoz (Uo. II. 6.) hasonló befejezés hiányzik. A leány kedvese ugyanis elrendeli: »Kocsisom, kocsisom, Fogd be a lovakat, Hadd induljunk útnak«… A többi elmaradt, elveszett az énekes emlékezetéből.”

79.3. Kanyaró másik másolata a balladáról: AKKvár–MsU 1352: 24–25. (Gyöngyvári kedvese címen) – Egy strófa elhagyásától eltekintve a balladán Kanyaró lényegében nem változtatott, de néhol (nem következetesen) a nyelvjárási szóalakokat köznyelvire cserélte, néhol egy-egy szót rokon jelentésű szóval cserélt föl, illetve egy-két helyen a grammatikai viszonyokon változtatott.
 Az első részben megtartotta az ö-ző nyelvjárás szóalakjait, a második részben az ö-ző alakokat köznyelvire cserélte. Ezen túl a következő módosításokat jegyeztük ki:
Első részben:
2. vsz. 1. sor: Hoztam egy kolacs öveg bort
4. versszakot kihagyta.

Második részben:
1. vsz. 4. sor: Elöl rövidödik kurtávodik
2. vsz.
Szabó Szabóm nem jól szabta
Varró Varróm nem jól varrta
Szabó Szabód is jól szabta
Varró Varród is jól varrta.
4. vsz. és 7. vsz. 2. sora: Csak egy küssé kissé várjon
5. vsz. 4. sor: Ingöm engem sirassatok
8. vsz. 1. sor: Fecském, édös kedves fecském

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 648-649.)