Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, jó estét, szőke kisleányka


Gyűjtő: Ürmössy Kálmán
Gyűjtés ideje: 1896 eleje
Gyűjtés helye: Szentgerice
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 225-226/76. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. – Jó estét, jó estét, szőke kisleányka,
Mi bajod érkezett, mi bajod érkezett?
Talán a vacsorád nem igen jól esett?
Hoztam egy kulacs bort: nyomtasd le belőle!
– Nem kell a te borod, idd meg hát te magad:
Nem sajnáltad tőlem szép leányságomat.

2. – Leányom, leányom, mi ennek az oka?
Nem ér bé tégedet aranyos mellényed.
– Az annak az oka: szabó nem jól szabta,
Inas nem jól varrta.
– Hóhérok, hóhérok, fogjátok lányomat,
Vigyétek börtönbe, a legsötétebbe!

3. – Anyám, édesanyám, csak azt engedje meg:
Szobámba bémenjek, ruháim nézzem meg.
Ruháim, ruháim, drága szép ruháim,
Földre boruljatok, s engem gyászoljatok!
– Hóhérok, hóhérok, fogjátok lányomat,
Vigyétek börtönbe, a legsötétebbe!

4. – Anyám, édesanyám, csak azt engedje meg,
Kertembe bémenjek, virágim nézzem meg.
Virágim, virágim, földre boruljatok,
Mind elhervadjatok!
– Hóhérok, hóhérok, fogjátok lányomat,
Vigyétek börtönbe, a legsötétebbe!

5. – Anyám, édesanyám, csak azt engedje meg,
Babámhoz menjek el, s tőle búcsúzzam el!
– Hóhérok, hóhérok, lányom ne bántsátok,
Majd megfogja őtet az anyai átok.||

6. – Leányok, leányok, tőlem tanuljatok:
Csókot a legénynek soha ne adjatok,
Mert a sok gyenge csók nem esik hiába:
Hull a könny, hull a könny a bölcső gombjára.Megjegyzés

Ez a legújabb variáns, melyet Ürmössy Kálmán szentgericei lelkész szívességéből közölhetek. E ballada nem más, mint az imént bemutatott szentgericei kettős népballadának továbbfejtése, legfrissebb hajtása. Érdekes figyelemmel kísérni, mint törekszik a fáradhatatlan népelme lazán összefüggő ikerballadáját eggyé olvasztani, s a kegyetlenebb részek elhagyásával az egészet a modern idők szellemének megfelelőbbé átalakítani.

(Kanyaró 2015: 226.)

 

76. Jó estét, jó estét, szőke kisleányka (Szentgerice)
Lelőhely: EA 2276: 43–44. lap, 21. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
 A balladához fűzött magyarázó jegyzetében Kanyaró „legújabb variánsként” mutatja be a szöveget, melyet ”Ürmössy Kálmán szentgericzei lelkész szívességéből 1896 elején kaptam közölhetek.” (EA 2276: 44.) A kihúzott szövegrész pontosan tájékoztat e változat gyűjtési idejéről. Kanyaró más helyen is emlegeti Ürmösi[!] Kálmán szentgericei lelkész-barátja szívességét (EA 2276: 136), akinek „fia, Ürmösi József papnövendék hozta el nekem” a Farkas Márton haláláról szóló gyászos éneket. (AKKvár–MsU 2105: 369) Lásd kötetünkben a 284. számú siratóballadát és Kanyaró megjegyzését a balladaciklus végén.

76.1. A ballada eredeti lejegyzése Ürmössy Kálmán kézírásában: MUEKvGyLtár 40. csomag

1. Szeredai fogház tornáca de magas
De sok édesanya könnyit kihullatta
Ne sirasson anyám, ennek így kell lenni
Minden család közül egynek rab kell lenni.

2. Rab vagyok, rab vagyok, rablánczot hordozok
Rablánczot hordozok, szabadulást várok
Szeredai törvény huszonnégyen vagytok
Mind a huszonnégyen rollam törvény tarttok.

3. S a huszonötödik vádlevelem irja,
Egy szőke kisleány nevemet diktálja
Ne diktáld nevemet az Isten megfi zet
Az Isten megfi zet, hadd meg életemet.

4. Szeretem az rózsám, hogyha gyolcs ingbe jár
De én aztot tudom, vélem soha nem hál.
Az én ágyam feje rozsmarint a neve,
S az én ágyam lába, tulipánt a szára. Kanyaró az első négy versszakot kihagyta.

Kanyaró ceruzás bejegyzése: „Homlodival együtt. Ürmösi József 1896. Szt. Gerice ”

5. Jó estét, jó estét, szőke kisleányka
Mi bajod érkezett, mi bajod érkezett
Talán a vacsorád nem igen jól esett
Hoztam egy kulacs bort, nyomtasd le belőle. ||

6. Nem kell a te borod, idd meg hát te magad
Nem sajnáltad tőlem szép leányságomat
Leányom, leányom, mi ennek az oka Kanyaró másolatában ezzel a sorral kezdődik a második rész
Nem ér be tégedet aranyos mellényed

7. Az annak az oka, szabó nem jól szabta,
Inas nem jól varta.
Hohérok, hohérok, fogjátok lányomat
Vigyétek börtönbe, a legsötétebbe.

8. Anyám, édes anyám, csak azt engedje meg
Szobámba bémenjek, ruháim nézzem meg.
Ruháim, ruháim, drága szép ruháim
Földre boruljatok, s ingem engem gyászoljatok.

9. Hohérok, hohérok, fogjátok lányomat
Vigyétek börtönbe, a legsötétebbe
Anyám, édes anyám, csak azt engedje meg
Kertembe bémenjek, virágim nézzem meg.

10. Virágim, virágim, földre boruljatok,
Mind elhervadjatok
Hohérok, hohérok, fogjátok lányomat,
Vigyétek börtönbe, a legmélyebbikbe. ||

11. Virágim, virágim, földre boruljatok Anyám, édes anyám, csak azt engedje meg,
Földre boruljatok, mind elhervadjatok Babámhoz menjek el s tőle búcsúzzam el..
Én nem bánom rozsám, legyen földindulás, Hóhérok, hóhérok, lányom ne bántsátok,
Hogy jusson eszedbe sok ezer fogadás. Majd megfogja őtet az anyai átok. Kanyaró betoldása az előző változatból
Hogy az egész világ vegyen rólad példát.

Leányok, leányok, tőlem tanuljatok:
Csókot a legénynek soha ne adjatok,
Mert a sok gyenge csók nem esik hiába:
Hull a könny, hull a könny a bölcső gombjára. Kanyaró betoldása az előző változatból.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 644-646.)