Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, jó estét, Csáti bíró asszonyom


Gyűjtés ideje: 1971
Gyűjtés helye: Iriny
Közlő: Bura László
Közlés ideje: 1978
Megjelenés helye: Bura 1978: 31-32/11. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Bakó Imre, 56 évesDallamSzöveg

– Jó estét, jó estét,
Csáti bíró asszonyom!
Hol van a leánya,
A bálba hívatom.

– Lefeküdt, lefeküdt
Aranyos díványra,
Aranyos díványra,
Cifra párnájára.

– Keltse fel, keltse fel,
Küldje el a bálba,
Karmazsin* szín cipőjét
Húzza a lábára.

Fel is kel, fel is kelt,
El is ment a bálba,
Karmazsin szín cipőjét
Húzta a lábára.

– Eressz ki, eressz ki,
Eressz ki hűtőzni,
Karmazsin szín cipőmből
A piros vért kiönteni!

– Ne ereszd ki, ne ereszd ki,
Ne ereszd hűtőzni,
Karmazsin szín cipőjéből
A piros vért kiönteni!

Harangoznak a templomban,
Sej, de nem estére,
Csáti bíró lánya
Most van kiterítve.

Átkozott legyen a földön
Az apa, az anya,
Ki egyetlen leányát
A bálba bocsátja.Megjegyzés

* kissé kékes árnyalatú, sötétpiros

 

9–16. A halálra táncoltatott lány

            Az egyik legelterjedtebb balladánk, huszonegy kutatóponton huszonhat változatát jegyeztük fel, közülük tizennyolcat dallammal. A dallamok hat típusba csoportosíthatók. A legtöbb változat a lány nevét is említi: Csáki Bözsike, Csáki Juliska, Csáki Mariska, Kati, Rozáli, Rózsika, Sági Erzsike, Sági Mariska, Sári Erzsike, Sári Rózsika, Sári Mariska, Szegvári Mariska. Másokban Csáti, Csáji bíró lánya a halálra táncoltatott leány.

 

            Felnőttek, többnyire idősebb adatközlők énekelték. A balladaváltozatok motívumai általában nem térnek el az ismert típusoktól. Kivétel a 16. sz. ballada utolsó két versszaka, amelyben méreggel telt pohár várja a bűnös legényt. A lányt „babája”, vagy három, hat, tizenkét betyár, zsivány hívja a bálba. Az ördög egyik változatban sem szerepel.

            A 12. sz. dallamot vö. a 43. sz.-val.

 

            Vö.: Ortutay–Kríza, 82. sz.; Albert–Bura, 1. sz.; Albert–Faragó, 41–55. sz.; Zolcsák–Fejér, 58. sz.; Jagamas–Faragó, 309. sz.; Ráduly, 20–23. sz.; Vargyas, 26/71. sz.; M. XXVI. évf. (1973) 4: 34.; SzH. IV. évf. (1971), 235. sz.

            Megj. SzH. VII. évf. (1974), 100. sz.

 

(Bura 1978: 201–202.)