Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, barna lány


Gyűjtő: Gombos János
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Etéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 240-242/84. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

I.

1. – Jó estét, barna lány!
Mi bajod érkezett?
Talán a vacsorád
Nem igen jól esett.
Talán a vacsorád
Nem igen jól esett.

2. Hoztam egy kulacs bort,
Hogy igyál belőle.
Szomorú szívedet
Vigasztald meg véle.
Szomorú szívedet
Vigasztald meg véle.

3. – Nem kell nékem borod,
Csak idd meg te magad!
Hogyha nem sajnáltad
Szép leányságomat.
Hogyha nem sajnáltad
Szép leányságomat.

4. – Sajnáltalak nagyon,
Amíg megcsaltalak;
De már a jó Isten
Viselje gondodat!
De már a jó Isten
Viselje gondodat!

II.

1. – Jó estét, léányom!
Mi bajod érkezett,
Hogy a kötényelőd
Úgy megrövidedett?
Hogy a kötényelőd ||
Úgy megrövidedett?

2. – Szabó rosszul szabta,
Varró rosszul varrta…
Verje meg az Isten,
Aki elrontotta. –
Verje meg az Isten
Aki elrontotta.

3. Anyám, édesanyám!
Csak egyet engedj meg,
Hogy szép ruháimat
Még egyszer nézzem meg,
Hogy szép ruháimat
Még egyszer nézzem meg.

4. Ruháim, ruháim,
Drága szép ruháim,
Földre lehulljatok,
Engem sirassatok!
Földre lehulljatok,
Engem sirassatok!

5. Anyám, édesanyám!
Még egyet engedj meg,
Hogy szép virágimat
Még egyszer lássam meg.
Hogy szép virágimat
Még egyszer lássam meg.

6. Virágim, virágim!
Drága szép virágim,
Földre boruljatok,
Engem sirassatok!
Földre boruljatok,
Engem sirassatok!

7. – Hóhérok, hóhérok!
Vigyétek lányomat,
Vigyétek börtönbe,
A legmélyebbikbe!
Vigyétek börtönbe,
A legmélyebbikbe! ||

8. – Anyám, édesanyám!
Még egyet engedj meg:
Jó barátnéimat
Még egyszer lássam meg.
Jó barátnéimat,
Még egyszer lássam meg.

9. Barátném, barátném,
Drága jó barátném,
Rólam tanuljatok,
Engem sirassatok!
Rólam tanuljatok,
Engem sirassatok!1Megjegyzés

1. Itt valamivel jobb a befejezés, mint az előbbinél [a kercsedi változaténál], mert csak mintegy érinti az eseményből levonható tanulságot. Csak egyszerűen rámutat, hogy ezzel is részvétet keltsen fel az elbukott nő iránt. A befejezés emlékeztet Kuris Pistára, hol halálra táncoltatják Szentgál Pannát:

Lyányok, róla tanuljatok:
Legényt soha ne csaljatok. (M. Népk. Gy. I. 209.)

(Kanyaró 2015: 242.)

 

84. Jó estét barna lány (Etéd)
 Lelőhely: AKKvár–MsU 1352: 21–23. Kanyaró Ferenc kézírása.
 A megesett leány balladatípus második etédi változata jelentős mértékben eltér az 1896-os gyűjteménybe felvett szövegtől, jóllehet ezt is Gombos János gyűjtötte. Látszólag évekkel később került lejegyzésre ez a változat, mert Kanyaró egy 20. század elején tett nyilatkozatában az etédi változatot dr. Gombos Jánosnak köszöni (Vö. AKKvár–MsU 1352. 16. lap), valójában azonban ezt a változatot is 1896-ban jegyezte le az akkor még középiskolás diák Gombos János, és nem Etéden, hanem Kolozsváron. A változat gyűjtésének történetéről lásd a 88. számú ballada jegyzetét. Ugyanott utalunk a ballada szövegének eredeti lejegyzésére is, valamint Kanyaró Ferenc tévedésére. – Kanyaró másolatában nem írta le a versszakok ismétlődő utolsó két sorát, csak jelezte az ismétlés tényét. Közlésünkben a teljes szöveget reprodukáljuk.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 653.)