Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, angyalom


Gyűjtő: Gombos János
Gyűjtés ideje: 1894 ősze–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Etéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 237-239/83. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Egy etédi 14–15 éves kis szolgáló leánykaSzöveg

I.

1. – Jó estét, angyalom!
Mi bajod érkezett?
Talán a vacsorád
Nem igen jól esett?

2. Hoztam egy icce bort,
Hogy igyál belőle:
Szomorú szívedet
Vigasztald meg véle.

3. – Idd meg csak te magad,
Idd meg a borodat,
Ha te nem sajnáltad
Szép leányságomat.

4. – Sajnáltalak, babám,
Amíg megcsaltalak,
Immár az ég ura
Viselje gondodat!

II.

1. – Lányom, kedves lányom,
Mi lelte szoknyádot?
Elöl rövidedik,
Hátul hosszabbodik.

2. – Szabó nem jól szabta,
Varró nem jól varrta.
– Szabó is jól szabta,
Varró is jól varrta,
Csak a te kedvesed
Mindennek az oka.

3. Hóhérok, hóhérok, stb.

4. – Anyám, édesanyám,
Csak egy kissé várjon,
Kertembe bémegyek,
Virágim megnézem.

5. Virágim, virágim,
Földre boruljatok,
Engem sirassatok!

6. – Hóhérok, hóhérok, stb.

7. – Anyám, édesanyám,
Csak egy kissé várjon:
Szobámba bémegyek,
Ruháim megnézem.

8. Ruháim, ruháim,
Földre boruljatok,
Engem sirassatok!

9. – Hóhérok, hóhérok, stb ||

10. – Anyám, édesanyám,
Csak egy kissé várjon;
Szobámba bémegyek,
Levelem megírom.

11. Fecském, édes fecském,
Vidd el levelecském,
Vidd el messze földre,
Gyöngyvári kezébe.

12. Ha fekve találod,
Tedd a paplanjára,
Ha sétálva látod,
Tedd az asztalára.

13. – Kocsisom, kocsisom,
Fogd bé a lovakat,
Fogd bé a lovakat,
Hadd induljunk útnak.

14. Ahol mi eljárunk,
Még a fák is sírnak,
Gyenge ágaikról
Levelek lehullnak.Megjegyzés

 Egy etédi 14–15 éves kis szolgáló leányka diktálta le egyik tanítványomnak Székelykeresztúron. Atyjától tanulta Kis Gergelyné, Kőmíves Kelemenné, Kádár Kata és több más kitűnő balladával együtt. A leány is szeret énekelni, de atyja híres énekes és sokkal több dalt tud, mint ő. Mily kitűnő emlékező tehetsége van e székely leánykának, tanúsítja az, hogy egy hosszú halotti búcsúztatót, melyet régebben egy társnéjára alkalmaztak, szóról szóra tollba mondott csaknem egészen hibátlanul. Fennebb tőle közölt balladánk mégis csonkának látszik. Az utolsó előtti strófa az útra készülő Gyöngyvári beszéde lesz, a 14. strófa pedig egy ismeretes székely népdalból kerülhetett ide, hogy az érezhető hiányt pótolja.

(Kanyaró 2015: 239.)

83. Jó estét, angyalom (Etéd–Székelykeresztúr)
Lelőhely: EA 2276: 48–49. lap, 23. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
    A ballada első részét nem írta le Kanyaró, hanem utalt arra, hogy „Szóról szóra mint az előbbi”, vagyis mint a tordátfalvi változatnak az első része. Ennek értelmében átvettük az első tordátfalvi változat (80. sz.) szövegét, de ö-zés nélkül, mivel a ballada második részében nem szerepel ö-ző alak. A második részben a megismétlődő Hóhérok, hóhérok kezdetű strófát egyszer sem írta le egészen Kanyaró, s nem is utalt arra, hogy a tordátfalvival vagy más változattal egyezik-e. Emiatt mi is csonkán hagytuk a strófákat.
 Jegyzetében Kanyaró nem nevezi meg a ballada gyűjtőjét, de az emlegetett többi ballada eredeti feljegyzésén szereplő név alapján, valamint a gyűjtés körülményeinek ismeretében bizton állíthatjuk,hogy a székelykeresztúri unitárius gimnázium tanárának fia, Gombos János volt a ballada gyűjtője, aki az 1894/95-ös tanévben került át Székelykeresztúrról a kolozsvári unitárius kollégium VI. gimnáziumi osztályába. A gyűjtés valószínűsíthető idejét így leszűkíthetjük az 1894 ősze és 1896 májusa közötti időszakra.

83.1. A ballada eredeti feljegyzése *Gombos János kézírásában: MUEKvGyLtár 18. csomag. – Az eredeti feljegyzésnek csak egy kis töredéke került elő: az utolsó négy versszak, melyeket új lapra kezdett írni a gyűjtő. Kanyaró az utolsó versszakot elhagyta a ballada végéről.

Ha fekve találod
tedd a paplanyára
Ha sétálva találod látod
Tedd az asztalára.

Kocsisom, kocsisom
fogd be a lovakat
Fogd be a lovakat
Hadd induljunk utnak

A hol mi eljárunk
Még a fák is sirnak
Gyenge ágaikrol
Levelek lehullnak

Hulljanak levelek
Rejcsetek el engem
Mert az én édesem
Mást szeret nem engem. Kihagyott strófa

 Gombos János erre a lapra írta folytatólagosan a főszöveg jegyzetében emlegetett Kis Gergelynét (A gazdag asszony anyja típusú balladát). L. kötetünkben 122. szám alatt.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 652-653.)