Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jó estét, angyalom


Gyűjtő: Zoltán Sándor
Gyűjtés ideje: 1897-03-02
Gyűjtés helye: Tordátfalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 235-237/82. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

I.

1. – Jó estét, angyalom,
Mi bajod érkezett?
Talán a vacsorád
Nem igen jól esett.
Nem igen jól esett.

2. Hoztam egy kulacs bort,
Igyál hát belőle,
Hogy a te bús szíved
Vígasztalódjék meg.
Vígasztalódjék meg.

3. – Nem iszom, nem iszom,
Idd meg a borodot,
Ha te nem sajnáltad
Az én lányságomot.
Az én lányságomot.

II.

1. – Lányom, édes lányom!
Mi annak az oka?
Szoknyád elől kurta,
Hátul nagy a hossza.
Hátul nagy a hossza.

2. – Szabó nem jól szabta,
Varró nem jól varrta.
Csak az én édesem
Mindennek az oka,
Mindennek az oka.

3. – Hóhérok, hóhérok!
Vigyétek lányomot,
Vigyétek tömlecbe,
A legmélyebbikbe,
A legmélyebbikbe. ||

4. – Anyám, édesanyám!
Várjon még egy kicsit.
Szobámba bemégyek
Ruháim megnézem,
Ruháim megnézem.

5. Ruháim, ruháim,
Engem sirassatok.
Földre boruljatok,
Engem gyászoljatok.
Engem gyászoljatok.

6. Anyám, édesanyám,
Várjon még egy kicsit!
Kis kertembe mégyek,
Virágim megnézem.
Virágim megnézem.

7. Virágim, virágim!
Engem sirassatok.
Földre boruljatok:
Engem gyászoljatok,
Engem gyászoljatok.Megjegyzés

 E balladában s előtte és utána két-két más változatban [előtte a szentgericei változatok vannak – az egyik csak utalás formájában -, utána pedig a kercsedi és az etédi változat következik] figyelmet érdemel a bevezető drámai jelenet, mely székely lelemény, s egyedüli célja a lány tragikus bukásának megvilágítása.
 Az elöl bemutatott kép csupán csak kölcsönzés. Már a Vadrózsákban olvashatjuk a 16. lapon egy másik balladai kép után. Teljesebb változata Krizától M. Népkölt. Gyűjt. III. 38., Gyulai Páltól Kalotaszegről. (uo. I. 205), Pap Gyulától Palóc népkölt. 8. l. Vö. M. Népk. Gy. II. 6, 27, 28, 74, Vadrózsák 42. l., ahol rokon eszmék találhatók. ||
 E kezdő résznek a Homlodi Zsuzsánna balladájához való kapcsolása, azaz egybeolvasztása alig történhetett előbb a múlt század utolsó évtizedénél. Az első ily változat 1895. szept.-ben jutott kezemhez. Márkos Albert kartársam hozta el akkor, mint tanuló, egy népdalgyűjtemény kíséretében Tarcsafalváról. A tordátfalvi változatot Zoltán Sándor, a kálit Szász István, a kercsedit Lieblich Miklós tanulók hozták, az etédit dr. Gombos Jánosnak, a szentgericeit Ürmösi Józsefnek, a szabédit Rédiger Ödönnek köszönhetem.

(Kanyaró 2015: 237.)

82. Jó estét angyalom (Tordátfalva )
Lelőhely: AKKvár–MsU 1352: 14–16. Kanyaró Ferenc kézírása.

82.1. A ballada eredeti lejegyzése Zoltán Sándor kézírásában: MUEKvGyLtár 40. csomag. Különálló lapokon.

1. Jó estvét angyalom
Mi bajod érkezett Kanyaró betoldása
Talán a vacsorád
Nem igen jol esett
Nem igen jol esett.

2. Hoztam egy kulacs bort
Igyál hát belőle
Hogy a te bus szived
Vigasztalodjék meg.

3. Nem iszom, nem iszom
Idd meg a borodot
Ha te nem sajnáltad
Az én lányságomat.||

4. Lányom édes lányom
Mi annak az oka
Szoknyád elől kurta
Hátul pedig nagy a hossza

5. Szabó nem jol szabta
Varró sem jol varta
Szabó is jol szabta Kanyaró kihagyta ezt a sort
Csak az én édesem mindennek az oka új sorba

6. Hohérok, hohérok
Vigyétek lányomat
Vigyétek tömleczbe
A legmélyebbikbe.

7. Anyám édes anyám
Várjon még egy kicsit
Szobámba bemégyek
Ruháim megnézem. ||

8. Ruháim, ruháim
Engem sirassatok
Földre boruljatok
Engem gyászoljatok

9. Anyám édes anyám
Várjon még egy kicsit
Kis kertembe megyek
Virágim megnézem

10. Virágim, virágim
Engem sirassatok
Földre boruljatok
Engem gyászoljatok.

11. Eressz be, eressz be A 11–16. strófát Kanyaró kihagyta
Drága jó menyecske
Ereszlek, ereszlek
Drága jámbor uram ||

12. Sirtál asszony sirtál
Nem sirtam biz én
Cserefának füstje
Huzta ki könyem.

13. Készülj asszony készülj
Szép rózsa mezőbe
Szép rózsa mezőbe
A fej vivő vevő Kanyaró javítása helyre.

14. Kocsisom, kocsisom
Fogd be hat lovadot
Holnap álló délbe
Légy rózsám rózsa mezőbe

15. Fejemet ott veszik
Takard a kendőbe
Vidd be Moldovába
Szülőm asztalára ||

16. Hogy az egész világ
Vegyen példát rolam
Senki a gyermekét
Tolvajnak ne tartsa.

 A gyűjtő megjegyzése: „Ezt az éneket Udvarhely megyében Tordátfalván éneklik és minden szakaszban az utolsó sort ismétlik. Leírta Zoltán Sándor 1897. III. 2-án.”
 Kanyaró Ferenc a főszövegben közölt másolatában a gyűjtő megjegyzése értelmében a versszakok utolsó sorát megismételte, elhagyta viszont a ballada utolsó hat versszakát (11–16), melyek A zsivány felesége típusú balladából csapódtak A megesett leány balladájának végére. Lásd kötetünkben a 121. számú balladát.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 650-652.)