Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jaj de köves a közkórház udvara


Gyűjtő: Almási István
Gyűjtés ideje: 1970-10-02
Gyűjtés helye: Szér
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 121-122/118. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Antal P. Sándorné Lőke Margit, 21 évesDallamSzöveg

1. Jaj de köves a közkórház udvara!
Főorvos úr ott séi̯tálgat be rajta.
Kalapját is jaj de büszkén viseli,
Ritka legény, akinek megemeli.

2. – Főorvos úr, adjon isten jóu̯ napot!
- Adjon isten, barna legény, mi bajod?
- Főorvos úr, csak egy az én kéi̯ri̯ésem:
Fáj a szivem, ha tud, rajta segítsen!

3. Négy ablaka van a műtőszobának,
Amelyikbe ëngem megóperálnak.
Kezem, lábam lekötözik szíjakkal,
Szememet is betakarják fátyollal.

4. Főorvos úr, köszönöm a jóu̯ságát,
Köszönöm a kéi̯tszeri vizitását.
Apolónéi̯, köszönöm a jóu̯ságát,
Köszönöm a gyakran látogatását.

5. Ti pajtásim, akik velem voltatok,
A jóu̯ Isten viseljen gondot rátok!
Mer éi̯n innen közületek elmegyek,
Vagy meghalok, vagy a babámé leszek.

6. Édesanyám, adjon isten jóu̯ estét!
Haza jöttem, mint egy váratlan vendég.
Nem jöttem éi̯n örömére, sem búra,
A kórháztól vagyok megszabadulva.

7. Édesanyám, gyújtsa meg a lámpáját,
Eressze bé jezt a vándorló lányát!
Ha nem gyújtja, nyissa meg az ajtóu̯ját,
Mútassa meg temető kapuját!Megjegyzés

118. Jaj de köves a közkórház udvara – Mg 1961 II dd.

Adattárunk még egy bogdándi (Mg 1962 I s) és egy kémeri (Mg 2043 II f) dallamváltozatát őrzi. Ez utóbbi főkadenciája 3.

A szakirodalomban vö. Járdányi I. 223.

Szövege új stílusú népballada (ún. kórház-ballada). A fiatalság körében kedvelt. A 6-7. vsz. a lírai dalok területéről származik, utólagosan formálódott át és idomult e balladához. Hogy ez az átalakulási folyamat még nem fejeződött be, mutatja a 7. vsz. 2. sorában tévesen szereplő „vándorló lány”, hiszen a szöveg elején még „barna legényről” volt szó. A korábban napvilágot látott változatokat megemlítette Albert-Faragó 259-267. sz. jegyzet. L. még Jagamas-Faragó 250. sz. jegyzet.

A kéziratban maradt dallamváltozatok közül a bogdánihoz ugyane kórház-ballada szövegváltozata, a kéméri variánshoz pedig a Dobos Gáborról szóló betyárdal kapcsolódott (emennek változatát e kötetben: 128, 232. sz.)

(Almási 1979: 286-287.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.