Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Istenem, Istenem, áraszd meg a vizet


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1987-11
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1994
Megjelenés helye: Pozsony 1994: 40-41/ 4A. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, KlézseDallamSzöveg

1. Istenem, Istenem, áraszd meg a vizet,

    Hogy vigyen el ingem apám kapujára.

 

2. Apám kapujára, anyám ajtójára,

    Hogy lássák meg ők es, kinek adtak engem:

 

3. Nagy hegyi tolvajnak, cifra katonának,

    Adtak vóna inkább disznók pásztorának,

 

4. Mert most es oda van vaskapu rontani,

    Vaskapu rontani, örmén papot ölni.

 

5. Vaskapu rontani örmén papot ölni,

    Egy pénzért, kettőért nem szán vért önteni.

 

6. Mert én úgy meguntam jó reggvel felkelni,

    Jó reggvel felkelni s e patakra menni,

 

7. S e patakra menni, véreset sulykolni,

    Véreset megmosni, s véreset sulykolni. –

 

8. Ő es csak úgy sír vala, úgy sírogat vala,

    Né zajtón érkezik a nagy híres tolvaj.

 

9. – Eressz bé, eressz bé, te nagy híres kurva,

    Eressz bé, eressz bé, te nagy híres kurva!

 

10. – Állj meg, gazdám, állj meg, csendes hites társam,

      Hogy az én cipőmöt húzzam e lábamba. –

 

11. Erre a két szóra bérugá az ajtót,

      Bérugá az ajtót, oda ő bémene.

 

12. Azt kérdi, azt kérdi: – Mét sírsz, asszony, mét sírsz?

      Mét sírsz, asszony, mét sírsz, te nagy híres kurva?

 

13. – Nem sírok, nem sírók, gyermeket rengetek,

      Gyermeket rengetek, cserefát égetek. –

 

14. Erre a két szóra: – Készülj, asszony, készülj,

      Készülj, asszony, készülj a fejvevő székbe,

 

15. S e fejvevő székbe, s e búzamezőbe. –

      Ő es csak elvivé a búzamezőbe.

 

16. S ott ő fejit vevé, s ott ő fejit vevé

      S az ő asszonyának, s az ő asszonyának.

 

17. Sírogatni foga, csak úgy sírogatá –

      – S az én gyermekemnek ki viseli gondját?

 

18. János, szolgám, János, viseljed jó gondját,

      Viseljed jó gondját a jó gyermekemnek. –

 

19.S onnat hazatére s e nagy híres tolvaj,

     S ott csak ő meghallá, gyermeke sír vala.

 

20. Gyermeke sír vala, szíve meghasada,

      Erre sajnálásra ő es csak meghala.Megjegyzés

    A zsivány felesége
    E balladatípus változatai az egész magyar folklórterületen, Dunántúltól egészen Moldváig előfordulnak (Vargyas 1976. II. 230. és 1979. 160.). Legkorábbi feljegyzését Petrás Incének köszönhetjük, aki Klézsén gyűjtötte össze (Domokos 1979. 1418-1419.). Veress Sándor Bogdánfalván bukkant rá (1989. 67-69.) Jagamaa János és Szegő Júlia egy-egy trunki változatát közölte (Jagamas 1984. 214-215. és Szegő 1988. 18. sz.). Lészpedi, pusztinai és trunki variánsait Faragó József tette közzé (Faragó - Jagamas 1954. 124-130.). Kallós Lészpedről, Bogdánfalváról, Lujzikalagorból és Klézséről közölt változatokat (1970. 129-142.). Szályka Rózsa szintén ismerte (Kallós 1973. 30-32.). Hodorog Lucától már megjelent egy variáns (Seres - Szabó 1991. 241-242.). Balladánk dallama megtalálható Seres - Szabó 89. sz. adatnál is (más szöveggel) szintén Hodorog Luca előadásában.

(Pozsony 1994: 251.)