Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Ihon nevelkedék...


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1866
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 103–104/5. sz.

Szöveg

Ihon nevelkedék egy arany alma fa,
Körülfolyta tövét gyenge gyopár virág,
Alatta üldögél szegény árva leány,
Köti koszoruját, siratozza magát:
Sem apám, sem anyám,
Sem gondom viselő.

Az ajtón hallgatja
Egy kevély katona:
Ne sirj, ne keseregj,
Szegény árva leány,
Leszek apád s anyád,
Mint gondod viselő.

Nekem bizon ne légy
Te kevély katona:
Mert nekem is vagyon
Jegyesem, gyöngyöm;
A kiért elvártam
Hét szép esztendeig;
Hét szép esztendeig,
Teljes harmad napig;
De én még elvárom
Hét szép esztendeig,
Hét szép esztendeig,
Teljes harmad napig
De ha akkor se jő,
Én aztán elmegyek
Az apácák közé,
Az apáca földre;
Ott én a mig élek,
Istent is szolgálok,
De én ha meghalok,
Isten előtt állok.


Megjegyzés

Kriza János 1866a (Fővárosi Lapok) Ua. in MNGY III. 1882: 15-16/8. sz. – Ihon nevekedék címen; SZNGY I. 1956: 87/ 44. sz. Ihon nevekedék . . . címen. – Az MNGY-ben Gyulai az első versszak tizenkét szótagos hosszú sorait két hat szótagos sorra tördelte, a címként kiemelt első sorban a nevelkedék szót nevekedékre cserélte (így is honosodott meg a szakirodalomban). Néhány helyen egy-két szó kicserélésével változtatott a szövegen: a Jegyese, gyöngyöm sor Gyulainál: Jegyösöm, gyűrűsöm. A De én még elvárom sornál az MNGY-ben uj versszak kezdődik.

Az SZNGY-ben a ballada tizenkét szótagos sorokkal, változó sorszámú négy strófával szerepel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 613.)