Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Honvédi dal


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1857–1875 között
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 349-351/160. sz.
Forrás:

Kéziratos énekeskönyvből


Szöveg

1. Jaj, a magyar nóta be szomorú,
Körülfogta hazánkat sok ború.
Komorrá lett a szabadság ege,
Nem csuda, mert van sok fergetege.

2. Piroslik a hajnal Szeben felől,
Az én szívem is változik belől.
Mindenünnen fenyít a háború,
Mégis víg a magyar, nem szomorú. ||

3. Mostan pedig be sokat szenvedett,
Hogy a szabadságért verekedett.
Áll most is a szabadság csatája,
A bátor magyar mindet kiállja.

4. De sok terhes felleg van Erdélyben ,
Megosztatott hol reggel, hol estve.
Nem kímélte tüzes koszorúját,
Mégsem tölthette rajtunk bosszúját.

5. Letört már egyszer az Urban szarva,
Mégis Erdélyország szélét marja.
Ez a pogány nem szűnik erében
Míg nem fürdik a maga vérében. ||

6. Négy nap hajtott gaz Pucner bennünket,
Hogy elfogja magyar seregünket.
De megállott ötödik nap múlva,
Észrevette, hogy meg van szorulva.

7. Itt a dolgot nem vette tréfára,
Hátravonult Károlyfehérvárra .
Fele része bevonult Szebenbe ,
Gyere, magyar, most nézz a szemembe.

8. Igen merész és bátor a magyar,
Majd úgy bánik veled, amint akar.
Jaj, bizony most nekikeseredik:
Tudjátok, hogy csúnyán verekedik. ||

9. Jót akar a magyar, ne bántsátok,
Igaz szándékát el ne rontsátok,
A magyarnak utolsó csepp vére
Felkiált az egek istenére.

10. Nem hever az ártatlanság porba:
Napfényre jön egymás után sorba
A magyarnak szentült igazsága.
Tanulja[!] természet nagysága.

11. Most derül fel a régi álnokság,
Az ausztriai nagy csalárdság.
E nagy ház ezt tovább nem vihette,
Mert nadályát Kossuth észrevette. ||

12. Métterniket mihelyt megtalálták,
Gonosz fortélyát mindjárt ellátták,
Kérte tőle a szamár[?] a sokat:
Add elő, mert nem beszélek sokat.

13. Kossuth mindjárt a régi könyveket,
Felkeresgeté a törvényeket,
Rátalált arra a törvényekre,
Kiért hullott a bús magyar könnye.

14. Kossuth Lajos, lelkesült bástyája,
Ezt kiáltja minden múzsa szája:
Éljen hazánknak e remek képe,
Tartsd meg, Isten király, nagyra lépe.Megjegyzés

160. Honvédi dal. (H. n.)
Lelőhely: AKKvár–MsU 1210/A–C: 179–181.
 Feltehetően ebből a műköltői eredetű hosszú versből szublimálódtak A piski csata típusú népének előbbi (157–159. sz.) változatai. A kollektív népi emlékezet rostáján minden fölösleges szólam, minden mellékes okoskodás kihullt e versből, csak a közös élményt, a piski véres harcokat és a kivívott győzelmet megéneklő rövid, tömör és viszonylag stabil szerkezetű epikus ének maradt meg belőle.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 714.)