Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Honnan jössz te oly leverten


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1860
Gyűjtés helye: Kolozsvár
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 365-366/177. sz.
Forrás:

Ürmössy Kálmán énekgyűjteményéből


Szöveg

1. Honnan jössz te oly leverten, bús pajtás?
Mért sír egyik szemed jobban, mint a más?
És arcidon mért látni oly bánatot,
Mintha elmúlt volna minden jó napod?

2. Sírok pajtás, sírni fogok örökre,
Míg élni hagy a jó Isten kegyelme.
Világosról hoztam e nagy bánatot,
Mert hazámnak ottan mély sír ásatott.

3. A temetés roppant volt és nagyszerű,
Százezernél is több volt a keserű.
A nap éppen akkor alkonyodott volt
És az egész sík magyar föld vérben volt.

4. Mintha sírt volna maga az Isten is,
Hogy nem maradt a földön egy magyar is.
Ezt jóságos Isten, azért elnézted,
A szép magyar hazát veszni engedted?Megjegyzés

 Érdekes a különböző változatokból figyelemmel kísérni, hogy keletkezése idején, a forradalom után következő években egyre nőtt a költemény; míg az 50-es évek közepén apadni kezd, s a 60-as évekre immár a legtöbb strófáját elvesztette.
 Egy 1854-ben Sepsikőröspatakon följegyzett változatból még a következő sorokat tartom érdemesnek közölni:

Sírjál pajtás, hogy születtél magyarnak,
Könnyeid el soha ne apadjanak:
Meglett Világoson a nagy temetés,
Kétszázezer szemből jött a könnyezés.

(Kanyaró 2015: 366.)

177. Honnan jössz te oly leverten (Kolozsvár)
Lelőhely: EA 2276: 248. lap, 187. sz. Ismeretlen kéz írása.

177.1. A vers eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 1403: 75–75v/103. sz. Ürmösi Kálmán kézírása. – Kanyaró a vers első sorában megváltoztatta a szórendet: Honnan jössz oly leverten te, bús pajtás helyett a megszokott, általánosan használt kezdősort írta.
 Az Ürmössy Kálmán énekeskönyvében talált változatból Kanyaró arra következtetett, hogy az ének a hatvanas évekre „legtöbb strófáját elvesztette”. A későbbi kéziratos énekeskönyvek és gyűjtések – amint azt az előbbi (176. sz.) változat jegyzetében elmondtuk – azt igazolják, hogy a „világosi ének” többnyire alig variálódó, stabil szövegszerkezetként került feljegyzésre a 19. század utolsó harmadában. Ritkábban azonban az is előfordult, hogy az Ürmössy Kálmán változatához hasonló rövid szöveget rögzített a gyűjtő, mint amilyen a 178. szám alatt következő medeséri változat.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 722.)