Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Honnan jössz te oly leverten


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1856
Gyűjtés helye: Torockó
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 363-364/175. sz.
Forrás:

Szívet gyönyörködtető világi énekek című kéziratos énekeskönyvből.


Szöveg

1. – Honnan jössz te oly leverten, bús pajtás?
Mér’ sír egyik szemed jobban, mint a más?
És orcádon mért látni oly bánatot,
Mintha elmúlt volna a te világod?

2. – Sírok pajtás, sírni fogok örökre,
Míg el nem hágy a jó Isten kegyelme.
Világosról hozom a nagy bánatot;
Ott hazánknak egy nagy, mély sír ásatott.

3. Mi, kik végig harcolánk a hazáért,
És kik készek valánk halni az ügyért,
Fegyverünket letettük a muszkának,
És engedénk a Görgei szavának.

4. A magyarnak nincsen többé hazája,
Elbujdosott ő már a nagyvilágba, ||
A temetés roppant volt és nagyszerű:
Százezernél több volt ott a kesergű.[!]

5. A nap is éppen akkor alkonyodott,
Hogy az egész magyar nemzet vérbe volt.
Mintha sírt volna az Isten maga is,
Hogy nem marad a földön egy magyar is.

6. Nagyváradnál szépen hangzott a banda;
Világosnál vérbe borult a haza:
Világosnál raktuk le fegyverünket,
Mert Görgei ott árult el bennünket.

7. És te mégis, jó Isten, ezt elnézted,
Szép hazánkat elenyészni engedted,
Oly mély sírba, honnan nincs feltámadás –
Te is, pajtás, magadnak egy oly sírt áss!1Megjegyzés

1. Egy 1857 végén Kisbúnban leírt másolat még ezt mondja:
Talán túl a túlvilágba’, mennyekbe’
Lesz jutalmunk majdan ottan örökre.
Mi kik hívek voltunk szegény hazánkhoz
________ szellemink idveztetni fognak!

(Kanyaró 2015: 364.)

 

175. Honnan jössz te oly leverten (Torockó)
Lelőhely: EA 2276: 246–247. lap, 186. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

175.1. Az ének eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 1212: számozatlan lapok. Ismeretlen kéz írása. Kanyaró a másolatban csak a helyesírási hibákat javította; szövegmódosítást csupán a 7. versszakban találtunk: a strófa első sorát kiegészítette egy szóval (És te mégis, jó Isten, ezt elnézted), a harmadik sort pedig így alakította: A mély sirból Oly mély sírba, honnan nincs feltámadás.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 721-722.)