Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Homlódi Zsuzsanna


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1969
Gyűjtés helye: Kötelend
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 227–231/62. sz.

Szöveg

„Zsuzsánnám, Zsuzsánnám,
Mi dolog lehessen,
Hogy a te köntösed
Elől kurtább legyen?

Elől kurtábbodik,
Hátul hosszabbodik,
Elől kurtábbodik,
Hátul hosszabbodik.”

„Anyám, édesanyám,
Huncut volt a szabó:
Elől kurtán szabta,
Hátul hosszan hatta.”

„Kocsisom, kocsisom,
Fogd bé a hat lovat,
Hogy vigyed Zsuzsánnát
A rózsás erdőbe.

A rózsás erdőbe,
Ott vegyék el fejét,
Ott vegyék el fejét,
Vájják ki két szemét!”

„Anyám, édesanyám,
Egy napot engedj le,
Hadd búcsúzhassak el
A köntöseimtől!

Köntösek, köntösek,
Szegről lehulljatok,
Hogy lássa meg anyám,
Hogy engem gyászoltok.”

„Kocsisom, kocsisom,
Fogd bé a hat lovat,
Hogy vigyed Zsuzsánnát
A rózsás erdőbe.

A rózsás erdőbe,
Ott vegyék el fejét,
Ott vegyék el fejét,
Vájják ki két szemét!”

„Anyám, édesanyám,
Egy napot engedj le,
Hogy búcsúzhassak el
A virágaimtól!

Virágok, virágok,
Tőbűl szárodjatok,
Hogy lássa meg anyám,
Hogy engem gyászoltok!”

„Kocsisom, kocsisom,
Fogd bé a hat lovat,
Hogy vigyed Zsuzsánnát
A rózsás erdőbe.

A rózsás erdőbe,
Ott vegyék el fejét,
Ott vegyék el fejét,
Vájják ki két szemét!”

„Anyám, édesanyám,
Egy napot engedj le,
Hogy búcsúzhassak el
A barátnéimtól!

Barátnék, barátnék,
Gyászba öltözzetek,
Hogy lássa meg anyám,
Hogy engem gyászoltok!”

„Kocsisom, kocsisom,
Fogd bé a hat lovat,
Hogy vigyed Zsuzsánnát
A rózsás erdőbe.

A rózsás erdőbe,
Hogy vegyék le fejét,
Hogy vegyék le fejét,
Vájják ki két szemét!”

„Jó napot, jó napot,
Homlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Elküldtem, elküldtem
A halász tójához,
Hogy halásszon halat
Holnap délutánra.”

„Jó napot, jó napot,
Te kis halászlegény!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Nem láttam, nem láttam,
Hírét sem hallottam,
Nem láttam, nem láttam,
Hírét sem hallottam.”

„Jó napot, jó napot,
Homlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Elküldtem, elküldtem
A kertész kertjéhez,
Hogy szedjen virágot
E szűz hűs keblére.”

„Jó napot, jó napot,
Te kis kertészlegény!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Nem láttam, nem láttam,
Hírét sem hallottam.
Nem láttam, nem láttam,
Hírét sem hallottam.”

„Jó napot, jó napot,
Homlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Elküldtem, elküldtem
A rózsás erdőbe,
Ott vegyék el fejét,
Vájják ki két szemét.”

„Jó napot, jó napot,
Te kis gyilkos legény!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Itt vagyon, itt nyugszik,
Csendesen pihenik,
Itt vagyon, itt nyugszik,
Csendesen pihenik.”

„Testem a testével
Egy helyre temesd el,
Vérem a vérével
Egy patak mossa el!”


Megjegyzés

A szégyenbe esett leány Európa-szerte közkedvelt tragikus története a magyar folklórterületen is a legelterjedtebb balladai tárgyak közé tartozik. Vargyas a magyaron kívül angol, francia, német, orosz, görög, katalán, portugál, spanyol és szlovák változatok meglétére utal. Az — eddig eléggé kevés számú — erdélyi magyar változatok sorát az itt közzétett tíz változat közül különösen a gyimesi Ugrapatakán és a mezőségi Visán lejegyzett három szép darab gazdagítja terjedelmes és teljes változatokkal. Feltűnő az egyetlen csángó változat töredékes volta.

Ortutay, SzNb. 304. — Solymossy: MNépr.2 III, 99, 125. — Csanádi—Vargyas 473—5. — Faragó, Jávorfa-muzsika 181—5. — Vargyas, MB. 105—10. — Leader 179—223.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 630.)