Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Homlódi Zsuzsánna


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1952
Gyűjtés helye: Visa
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 217–221/60. sz.

Szöveg

„Istenem, leányom,
Mi bajod érhetett,
Hogy a te köntösed
Elől kurtábbodik?

Elől kurtábbodik,
Hátul hosszabbodik,
Elől kurtábbodik,
Hátul hosszabbodik.”

„Anyám, édesanyám,
Huncut volt a szabó:
Elől kurtán szabta,
Hátul hosszan hatta.”

„Kocsisom, kocsisom,
Fogd be a lovakat;
Hadd küldjük Zsuzsánnát
A kertészlegényhez,

Hogy szedjen virágot
Az ő szép keblére,
Hogy szedjen virágot
Az ő szép keblére.”

„Anyám, édesanyám,
Engedjen egy napot,
Hadd búcsúzhassak el
A barátnéimtól.

Barátnék, barátnék,
Gyászba boruljatok,
Gyászba boruljatok,
S engem gyászoljatok!

Hadd lássa anyám is,
Hogy engem gyászoltok,
Hadd lássa anyám is,
Hogy engem gyászoltok.”

„Kocsisom, kocsisom,
Fogd be a lovakat:
Hadd küldjük Zsuzsánnát
A halászlegényhez,

Hogy halásszon halat
Az ő szép keblére,
Hogy halásszon halat
Az ő szép keblére.”

„Anyám, édesanyám,
Engedjen egy napot,
Hadd búcsúzhassak el
A virágaimtól.

Virágok, virágok,
Földre boruljatok,
Földre boruljatok,
S engem gyászoljatok,

Hadd lássa anyám is,
Hogy engem gyászoltok,
Hadd lássa anyám is,
Hogy engem gyászoltok!”

„Kocsisom, kocsisom,
Fogd be a lovakat:
Hadd küldjük Zsuzsánnát
A rózsás erdőbe,

A rózsás erdőbe,
Ott vegyék el fejét,
A rózsás erdőbe,
Hadd vegyék el fejét.”

„Anyám, édesanyám,
Engedjen egy napot:
Hadd búcsúzhassak el
A köntöseimtől.

Köntesek, köntesek,
Szegről lehulljatok,
Szegről lehulljatok,
Engem gyászoljatok!

Hadd lássa anyám is,
Hogy engem gyászoltok,
Hadd lássa anyám is,
Hogy engem gyászoltok.”

„Jó napot, jó napot,
Homlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Elküldtem, elküldtem
A kertészlegényhez,
Hogy szedjen virágot
Az ő szép keblére.”

„Jó napot, jó napot,
Te kis kertészlegény!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Nem tudom, nem láttam,
Hírét sem hallottam,
Nem tudom, nem láttam,
Hírét sem hallottam.”

„Jó napot, jó napot,
Homlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Elküldtem, elküldtem
A halászlegényhez,
Hogy halásszon halat
Az ő szép keblére.”

„Jó napot, jó napot,
Te kis halászlegény!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Nem tudom, nem láttam,
Hírét sem hallottam,
Nem tudom, nem láttam,
Hírét sem hallottam.”

„Jó napot, jó napot,
Homlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Hiába tagadom,
Már be kell vallanom,
Hiába tagadom,
Már be kell vallanom.

Elküldtem, elküldtem
A rózsás erdőbe,
A rózsás erdőbe:
Hadd vegyék el fejét.”

„Jó napot, jó napot,
Te kis hóhérlegény!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlódi Zsuzsánna?”

„Itt vagyon, itt nyugszik,
Csendesen pihenik,
Itt vagyon, itt nyugszik,
Csendesen pihenik.”

„Véremet vérével
Egy patak mossa el,
Testemet testével
Egy föld rothassza el!”


Megjegyzés

A szégyenbe esett leány Európa-szerte közkedvelt tragikus története a magyar folklórterületen is a legelterjedtebb balladai tárgyak közé tartozik. Vargyas a magyaron kívül angol, francia, német, orosz, görög, katalán, portugál, spanyol és szlovák változatok meglétére utal. Az — eddig eléggé kevés számú — erdélyi magyar változatok sorát az itt közzétett tíz változat közül különösen a gyimesi Ugrapatakán és a mezőségi Visán lejegyzett három szép darab gazdagítja terjedelmes és teljes változatokkal. Feltűnő az egyetlen csángó változat töredékes volta.

Ortutay, SzNb. 304. — Solymossy: MNépr.2 III, 99, 125. — Csanádi—Vargyas 473—5. — Faragó, Jávorfa-muzsika 181—5. — Vargyas, MB. 105—10. — Leader 179—223.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 630.)