Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Homlodi Susánna


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1864
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2003: 115–118/12. sz.

Szöveg

Mi oka, mi oka
Homlodi Susánna,
Hogy a karton-lájbi
Minduntalan szűkűl?

Az oka, az oka:
Szabó nem jól szabta,
Szabó nem jól szabta,
Varró nem jól varta.

Kocsisim, kocsisim,
Én felejtárjaim!
Huzzátok: huzzátok
A gyászos hintóim.

Fogjátok, fogjátok
Pejparípáimat,
Vigyétek, vigyétek
Homlodi Susánnát.

Vigyétek, vigyétek
Homlodi Susánnát
A rózsa-mezőbe
A fő-vevő helyre.

Jó napot, jó napot
Homlodi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlodi Susánna?

Elküldtem, elküldtem
A rózsás kertembe,
Rózsákat vizsgálni,
Magát mulatozni.

Jó napot, jó napot
Te kis kertész legény!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlodi Susánna?

Nem tudom, nem láttam,
Tennap, hajh, mind itt járt.

Jó napot, jó napot
Homlodi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlodi Susánna?

Elküldtem, elküldtem
A tenger partjára,
Arany halat fogni,
Magát mulatozni.

Jó napot, jó napot
Te kis hajós legény!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlodi Susánna?

Nem tudom, nem láttam,
Tennap hajh, mind itt járt.

Jó napot, jó napot,
Homlodi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlodi Susánna?

Mi türés tagadás
Már meg kell mondanom:
Elküldtem, elküldtem,
A rózsa-mezőbe
A rózsa-mezőbe
A fővevő helyre.

Oh te pogány anya
Mér vétetted fejét?
Testemet testével
Egy sírba temetéd.

Jó napot, jó napot
Te fővevő hóhér!
Hol vagyon, hol vagyon
Homlodi Susánna?

Itt vagyon, itt nyugszik,
Csendesen aluszik.
Testemet testével
Egy sirba temesd el,
Véremet vérével
Egy patak mossa el.


Megjegyzés

Kriza J. 1864a (Fővárosi Lapok) – Ua. in MNGY III. 1882: 419–420/71. sz. Homlodi Zsuzánna[!] címen a kötet végén, Pótlék a balladákhoz fejezetcím alatt, Kriza János hagyatéka  jelzéssel. A hat szótagos sorokból és négy soros strófákból álló balladát Gyulai tizenkét szótagos sorokból álló tagolatlan szöveggé alakította át, a Susánna keresztnevet Zsuzsánnára változtatta, s néhány helyen apróbb változtatást hajtott végre (kocsisim helyett kocsisom, huzzátok helyett hozzátok) – Ua. in SZNGY I. 1956: 68-69/30. sz. Tizenkét szótagos hosszú sorokkal, szabálytalan szakaszokra tagolt formában közölt szöveg.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 621.)