Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Holmodi Zsuzsánna


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Szentgerice
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 222-223/74. sz.

Szöveg

– Virágom, virágom, virágszál leányom!
Csináltattam néked aranyos félvállat:
Mi az oka annak, hogy szűkülni kezdett?
– Anyám, édesanyám, annak az az oka:
Szabó nem jól szabta, én meg nem jól varrtam.
– Kocsisom, kocsisom, édes felajtárim!
Fogjátok, fogjátok én gyászos lovaim:
Vigyétek, vigyétek Holmodi Zsuzsánnát,
A rózsamezőbe, a fővévő helyre!
– Menjetek, menjetek Holmodi Mihályhoz,
Holmodi Mihályhoz, Gyöngyvárnak urához.
Mondjátok, mondjátok: jöjjön már, jöjjön már,
Mert hamar, ha nem jön, életben sem talál.
– Jó napot, jó napot, Holmodiné asszony!
Hol vagyon, hol vagyon Holmodi Zsuzsánna?
– Elküldtem, elküldtem virágos kertjibe,
Rózsavirág szedni, magát mulatozni.1
– Jó napot, jó napot, te kis kertészlegény!
Hol vagyon, hol vagyon Holmodi Zsuzsánna?
– Nem volt itt, nem volt itt tegnap déltől fogva.
– Jó napot, jó napot, Holmodiné asszony!
Hol vagyon, hol vagyon Holmodi Zsuzsánna?
– Elküldtem, elküldtem a Tisza partjára
Aranyhalat fogni, magát mulatozni. –
– Jó napot, jó napot te kis halászlegény!
Hol vagyon, hol vagyon Holmodi Zsuzsánna?
– Tegnap délkor itt volt aranyhalat fogni,
Aranyhalat fogni, magát mulatozni. –
– Jó napot, jó napot, Holmodiné asszony!
Hol vagyon, hol vagyon Holmodi Zsuzsánna? ||
– Istenem, istenem, szerelmes istenem!
Mi tűrés-tagadás: már meg kell vallanom:
Elküldtem, elküldtem a rózsamezőre,
A rózsamezőre, a fővévő helyre.
– Jó napot, jó napot, te fővévő hóhér!
Hol vagyon, hol vagyon Holmodi Zsuzsánna?
– Itt fekszik, itt nyugszik: itt fejét vétették.
– Ha neki vettétek, vegyétek nékem is:
Testem a testével egy sírba’ nyugodjon;
Vérem a vérével egy patakba folyjon!Megjegyzés

1. Így is éneklik: magát mulattatni

 

 Egyike legelterjedtebb népballadáinknak. Változatait lásd: Népkölt. Gyűjt. I. 162–172, II. 3–6, III. 419–420. Ez utóbbit Kriza a Fővárosi Lapok 1864. évfolyamában is bemutatta, honnan Greguss Ágoston a balladáról írt könyvében, mint legkitűnőbb népballadánkat méltatta. A fennebb bemutatott változat édes testvére Kriza közlésének, csakhogy első része teljesebb, a második rész helyenként szebb és sehol sem tökéletlenebb amannál. Figyelmet érdemlő a Szabó Samu székelyföldi csonka variánsával való rokonsága is, csakhogy abból a kezdő sorokon kívül az egész első rész elveszett. (Lásd Népkölt. Gyűjt. I. 169–170.) – A ballada tárgyára vonatkozó adatokat lásd Népkölt. Gyűjt. I. 559–560. Feltűnő e balladákban a Gyöngyvár, Gyöngyvári név, mi talán a mese idegen voltára mutatna. A Holmodi, Homlodi, Hollodi, Hajadon nevek pedig talán a Halmágyi régi jó magyar név elrontásai lehetnek.

(Kanyaró 2015: 223.)

 

74. Holmodi Zsuzsánna (Szentgerice)
Lelőhely: EA 2276: 30–31. lap, 15. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
A változatnak sem az eredeti lejegyzését, sem másolatát nem találtuk a Kanyaró-hagyatékban.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 639.)