Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Hej, páva, hej, páva


Gyűjtés ideje: 2013
Gyűjtés helye: Jásfalva
Közlő: Lőrincz József
Közlés ideje: 2014
Megjelenés helye: Lőrincz József 2014: 43-44.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Török Albertné Kerekes Anna, 85 éves, JásfalvaDallamSzöveg

- Hej, páva, hej, páva, császárné pávája,
Szegény legény voltam, gazdag leányt vettem,
A gazdag leánynak kedvét nem lelhettem.

A vásárba mentem, piros csizmát vettem.
Azzal hazamentem, az asztalra tettem:
Kincsem, feleségem, mondj uradnak engem!

- Én bizony sohasem teljes életemben.
Mer’ apám házánál nagyobb urak jártak,
Ököt se uraltam, tégöd se urallak.

- Hej, páva, hej, páva, császárné pávája,
Szegény legény voltam, gazdag leányt vettem,
A gazdag leánynak kedvét nem lelhettem.

A vásárba mentem, rojtos ruhát vettem,
Azzal hazamentem, az asztalra tettem:
Kincsem, feleségem, mondj uradnak engem!

- Én bizony sohasem teljes életemben.
Mer’ apám házánál nagyobb urak jártak,
Ököt se uraltam, tégöd se urallak.

- Hej, páva, hej, páva, császárné pávája,
Szegény legény voltam, gazdag leányt vettem,
A gazdag leánynak kedvét nem lelhettem.

Az erdőre mentem, somfabotot vettem.
Azzal hazamentem, a pad alá tettem:
Kincsem, feleségem, mondj uradnak engem!

- Én bizony sohasem teljes életemben!
- Botot elé kapám, hátára vagdosám.
- Uram vagy, uram vagy, halálig, uracskám!Megjegyzés

Hej, páva, hej, páva (A gazdag feleség).
Legkorábbi feljegyzése egy 18. századi kéziratban maradt fenn. Az egész magyar nyelvterületen ismert, de Erdélyben nem találtam sok változatát. Valószínűleg középkori eredetű népballada (Vargyas). Első változata Kriza Vadrózsák c. gyűjteményében jelent meg. Utógyűjtéskor sikerült rögzíteni a teljes szöveget dallammal, az adatközlő előrehaladott kora miatt, bizonytalanul, gyengélkedő állapotban. Lehet dallamtévesztés, de nótája nagyon hasonlít a Kőműves Kelemenné dallamára.

(Lőrincz 2014: 44.)