Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Három csillag van az égen


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 356/167. sz.
Forrás:

Kéziratos énekeskönyvből


Szöveg

1. Három csillag van az égen,
Három szeretőm van nékem.
Úgy szeretem mind a hármat,
Jobban, mint édesanyámot. ||

2. Ki is ne szeretné őket
__ __ tot, __ át és __ et,
Ilyen szép három csillagot
Még a nagyapám se látott.

3. Mikor fölnézek reájuk,
Úgy ragyog szeme sugárjuk,
A kétfejű sas egyszerre
Vak lesz mind a négy szemére.

4. Bár vakult volna meg régen,
Még jobb nap sütött az égen,
Amíg a magyar hon felett
Nemzeti lobogó lebegett.Megjegyzés

167. Három csillag van az égen (H. n.)
Lelőhely: AKKvár–MsU 1153: 4–4v. Ismeretlen kéz írása.
 Az éneken pontosan megfigyelhető, hogy a szerelmi dalt miként alakították át a szabadságharc eszméinek propagálására. A szöveg írott képe egyúttal arra is bizonyság, hogy az ének közvetlenül a szabadságharc elbukása után kerülhetett feljegyzésre, az önkényuralom retorziójától tartva az énekeskönyv összeírója még a saját használatra készített énekeskönyvben sem merte leírni Kossuth, Klapka és Bem nevét.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 719.)