Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Hallod, pajtás


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1978-07-21
Gyűjtés helye: Gyimesbükk
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 248-249/166. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Albert Mátyás, 69 évesSzöveg

Hallod, pajtás, Pálfalában mi történt:
Szegén csendört a pénziért megölték.
Este nyolckor a kocsmában bort ivott,
S tíz órakor piros vére kicsordult.
Vérit vették, mint a fogolymadárnak,
Halva hagyták az útnak a porában.

Balog Jóskát már két csendör vallassa:
- Balog Jóska, mit gondoltál magadba,
Mikor ezt a szegény csendört megszúrtad?

  - Nem sajnáltad öt korona hat krajcárért az életét, kiontani?
  - Csendbiztos úr, sem a pénzért, sem egyébért nem tettem, csak a régi szeretőmért. Elvette a szeretőmöt, összetörte a szívemet. Én elvettem az életét. Sose bánom a tettemet azért.

Megkondult már a pálfalvi nagyharang,
Orbán Pétert viszik a temetőbe.
Apja, anyja, testvérei sirassák.
Falu népe zokogva megy utána,
Elkíséri az utolsó útjára.
                *
Hull a föld a koporsóra
Az utolsó harangszóra,
Hull a föld a koporsóra
Az utolsó harangszóra.

A sírhalom fölhantolva,
Virágokkal teleszórva,
Balog Jóska vasra verve.
Balog Jóskát vasra verve
Kísérik a vesztőhelyre.

  A kisbíró kidobolta: – Holnap délben akasztás lesz a városban. Bitófa van felállítva. Arra fogják Balog Józsit akasztani. A tövében magas szék van. Balog Józsit arra felállították, és a tömeghez kiáltotta:

- Legények, legények, rólam tanuljatok:
Leányért vért ne ontsatok,
Leányért vért ne ontsatok.

  Hármat ütöttek a nagydobra. Balog Jóska lúg  a nagy bitófán. Három napig mind lóg vala, három nap múlva rabtársai gödröt ástak.

Balog Jóskát beledobták,
A földet is reahányták,
Reahányták, letaposták,
A fejfára csak azt írták:
- Itt nyugszik a csendörgyilkos.

  És azután, mint egy ebet ott elhagyták.Megjegyzés

  Változatok: 1. Konsza Samu–Faragó József 1957. 225:158.; 2. Faragó József 1965. 417.; 3. Faragó József–Ráduly János 1971.12.sz. 48.; 4–7. Ráduly János 1975. 150–151:135–138.; 8–10. Albert Ernő–Faragó József 1973. 387–388:304–306.; 11. Pozsony Ferenc 1984. 228:130.
  A Hull a föld a koporsóra rész halotti énekekben található pl. 1–2. Pozsony Ferenc 1984. 44, 51.; 3. Albert Ernő 1989. 127:84.
  A ballada valós történetet tartalmaz. Buttyka Imre csendőrt 1888. február 13-án ölték meg Korond és Székelypálfalva közötti országút mellett (Albert Ernő–Faragó József 1973. 534:304–306.).; A változatalakulás folyamatában a megölt csendőrt Orbán Péternek nevezik a színhelyet pedig a Csíkban lévő Pálfalván jelölik meg.
  Albert Mátyás még hozzáfűzte: „gyermekkoromban a nagylegények énekelték. Dehát ugye, akkorjában a gyermekek a kocsmába nem hányódhattak, ez csak, ami kiszűrődött… Hát ez körülbelül az 1800-as években történt Pálfalván, itt Csíkszereda mellett.”
  A szövegben sok rögtönzés található, ezért a ritmusa is változott, s annak megfelelően a dallam is. A közölt részhez még hozzáénekelte:

          – Mér tetted, a csendőr hat koronájáért?
          – Nem tettem én a koronáért,
          Csak a bíró leányáért.

             ..............

          Az a híres csalfa Marcsa
          Virágot visz a sírokra.
          Egyet tett a Péterére,
          A másikot a Jóskáéra,
          És azután magát felakasztotta.

  Albert Mátyás 1978- és 1979-ben három változatban is elénekelte.

(Albert Ernő 2004: 331-332.)