Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Hajnal Feri


Gyűjtő: Simonides Gyula
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Gernyeszeg
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 590/409. sz.

Szöveg

(Töredék)

Hajnal Feri szép tavasszal kiment az erdőre,
Utána ment Virág Marcsa, az ő szeretője.
– Kelj fel, Feri, mert jönnek a zsandárok.
Feri felkelt, de már akkor késő volt:
Három csendőr rögtön elébe állott.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Úgy vitték a vásárhelyi tömlöcbe,
Szeretője sírva-ríva kísérte.1Megjegyzés

1. A hiányzó részből csak két sort, azt is prózában tudtam megkapni:

Egyet főbe ütött réz fokosával,
A más kettő pedig megláncolta őt.

(Kanyaró 2015: 590.)

409. Hajnal Feri (Gernyeszeg)
Lelőhely: EA 2276: 164. lap, 112. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

409.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag. Simonides Gyula II. o. t. kézírása. (Székely népdalok II.)

Hajnal Feri szép tavasszal kiment az erdőre
Utána ment Virág Mari Marcsa az ő szeretője
Kelj fel Feri mert jönnek a zsandárok
Szolt Leány rablo babájához. Kihagyott sor
Feri fel kelt de már akkor késö volt
Három csendör röktön elébe állott
Egyet föbe ütöt réz fokossával
A máskető pedig meglánczolta öt Ezt a két sort Kanyaró kihagyta, csak lábjegyzetben közölte.
S ugy vitték a Vásárhelyi tömlöczbe
Szeretője sírva-ríva kísérte. Kanyaró betoldása ez a sor

„Gernyeszegi nóta”

409.2. Kanyaró Ferenc második másolata: MUEKvGyLtár 50. csomag [„Tinó és csendőr” témakörhöz adatgyűjtés] – Ebben a másolatban az eredeti szöveg elemeinek felhasználásával Kanyaró tulajdonképpen újraköltötte a balladát.

Hajnal Feri kiment az erdőre,
Utána ment az ő szeretője.

Virág Marcsa egyszer csak rá kiáltott:
„Kelj fel, Feri, mert jönnek a zsandárok.”

Hajnal felkelt, de már akkor késő volt,
Három csendőr rögtön elébe állott.

Fokosával egyet főbe ő ütött,
A más kettő pedig megláncolta őt.

Úgy vitték a vásárhelyi tömlöcbe,
Szeretője sírva-ríva kísérte.

(Gernyeszeg)

 

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 823–824.)