Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Gyula Bandi


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Torda
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 554-555/360. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Tisza -Duna lefolytában egy város,
Abban lakik Gyula Bandi mészáros.1
Tizenhárom évig élt már párosan.
Szeretett egy özvegyasszonyt titkosan.

2. Arra kérte a szép asszony sokára:
– Vess kötelet feleséged nyakára!
Gyula Bandi megy korcsmából részegen,
Felesége várja otthon szívesen.

3. – Gyere Bandi, készen van a vacsora.
– Nem kell nékem a vacsorád, te kutya!
– Engedj meg te, kedves férjem, most egyszer,
Megcsókollak tizenháromezerszer.

4. Gyula Bandi nem keresett kötelet,
Selyemkendőt font össze kötél helyett.
Aztat tette felesége nyakára,
Fel is húzta a mestergerendára. ||

5. Gyula Bandi felszántatott egy pusztát,
Vetett belé piros pünkösdi rózsát.
Vetett belé piros pünkösdi rózsát,
Négy szélire sárga teljes violát.

6. Négy széliben a viola nyíldogál.
Közepében Gyula Bandi sírdogál.
– Jaj istenem, én istenem, mit tettem?
Feleségem egy asszonyért megöltem.

7. Szépen szól a szentiványi cimbalom,
Halva fekszik az én kedves galambom.
Szépen hallszik a gyászkocsi zúgása,
Mikor megy a Dunán Pestről Budára.

8. Abban viszik feleségem, gyermekem.
Nekem pedig sötét tömlöc a helyem.Megjegyzés

1. E két sor átvételnek látszik Virág János udvarhelyszéki balladából. Lásd Vadrózsák, 51–52. és M. Népkölt. Gyűjtemény, III. 99–100. l.

 Harmadik és legteljesebb változata e ballada Gyula Bandinak, kit Gyuri Bandi néven már Erdélyinél (M. Népdalok és Mondák, I. 379–80. l.) megtalálunk. Második, ezeknél rövidebb változatán alapszik Abonyi Lajos népszínműve: A betyár kendője (Lásd Budapesti Hírlap, 1898. 115. sz.). Egy marosvásárhelyi változat négy sorba összevonja az egész balladát:

Jaj, istenem, be nagyot cselekedtem,
Feleségem egy kislányért megöltem. ||
Feleségem viszik a temetőbe,
Engem pedig az aradi börtönbe.

Tarcsafalván pedig az 5. és 6-dik versszak tartalmával rokon népdalt énekelnek:

Felszántottam a gyulai 1 nagy utcát
Vettem2 belé piros pünkösti rózsát.
A két szélén két szép rózsa nyíldogál,
Közepében két szép leány sírdogál.

1. Gyula Bandira emlékezés ez?
2. Székelyesen: vetettem

(Kanyaró 2015: 554–555.)

360. Gyula Bandi (Torda)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag [Bűntény- és betyárballadák Kanyaró Ferenc másolatában, 4–5. lap] Kanyaró Ferenc kézírása. A ballada után következő magyarázat lelőhelye: AKKvár–MsU 2105: 99–100. lap. (A Pápainé c. ballada leleszi változatához – 330. sz. – kötötték be.)

360.1. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 385–386. lap. Ismeretlen kéz írása.

360.2. A ballada nyomtatásban: KESZEG Vilmos 2004: I. 270/44. sz.; II. 382/44. sz. A gyűjtés helyéül Keszeg Vilmos Kercsedet nevezi meg, a forrásul megjelölt levéltári csomagban (18. csomag) viszont az a tordai változat szerepel, amelyet főszövegben közlünk. A két szöveg, egyébként, szóról szóra megegyezik egymással (beleértve Kanyaró jegyzetét is), elírásról lehet tehát szó az Aranyosszék népköltészetében.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 803.)