Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Györgyi és Ilona


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1988-05-21
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1994
Megjelenés helye: Pozsony 1994: 54/ 10. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, KlézseSzöveg

1. Ideki a kertbe s e nagy körtefa alatt,
    Ott sírogat vala Györgyi Ilonával.

2. Györgyi teli könyvel Ilonának mondja:
     – Tudd meg, Ilonecska, hogy én hónap menek,

3. Hogy én hónap menek, hogy legyek katona,
    De nem sok üdőre, három esztendőre.

4. Tudod-e, Ilonecska, ha meg nem vársz te ingem,
    Zisten engedje meg, Zisten engedje meg,

5. Mikor hazajövök, a szép két kapudot,
    A nagy kapuidot végre nyitva lássam,

6. S a te udvarodot kiseperve lássam,
    Apádat s anyádat a fejednél lássam,

7. Apádat s anyádat sírogatva kapjam,
    Papat s e diákat én melletted lássam.

8. – Tudod-e, Györgyike, mit mondok én neked,
    S e három esztendő az csak sok szép idő.

9. – Hallod-e, Ilona, megmondtam én neked,
    Megmondtam én neked, téged hogy kapjalak.

10. Györgyike elmene, s elment katonának,
      S mikor hazajöve, éppen úgy találta:

11. S a léces kapuit ő kinyitva látta,
      S a kerek udvarát kiseperve kapta,

12. Papot s a diákot a fejinél látta,
      Apját, édesanyját sírogatva látta.Megjegyzés

Dallama a 8. sz. dallamára.

 

    Az esküvőre hazatérő kedves
    Csak Moldvából kerültek elő variánsai (Vargyas 1976. II. 397.). Míg Vargyas Lajos francia eredetű réteghez sorolja (1960. 214. és 1976. II. 397.), addig Faragó József Györgyi és Ilona balladáját határozottan huszadik századi román eredetű, Titi és Elena románcából keletkezett rétegbe sorolta (Faragó 1963. 191-213. és 1977. 532-533.). Veress Sándor Trunkon találta meg (1989. 99.). Kallós Zoltán lészpedi, rácsilai, lujzikalagori változatait közölte (1970. 355-366.) Faragó József lészpedi és trunki variánsait tette közzé (Faragó - Jagamas 1954. 149-151.). Egy Háromszéken gyűjtött töredékes ballada szövegében hasonló átokmotívumra bukkantunk (Pozsony 1984. 114-115.). Adatközlőnk a ballada szövegét a 8. számú dallamára énekelte.

(Pozsony 1994: 252.)