Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Győrbér Áron


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Uzon
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 459-460/279. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Györbér Áron, mit gondoltál,
Mikor a víznek indultál?
– Én egyebet nem gondoltam,
Szerencsétlen fi ú voltam.

2. Mélyebb a víznek mélysége,1
Mint két karomnak ereje.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ||

3. Jó barátim, kik valátok,
Kik a vízmarton állátok,
Életemet nem szánátok:
Halálomat akarjátok?

4. Nyisd ki, bíróné, kapudat!3
Halva hozzák a fi adat.
Készíts gyászos nyújtópadot:
Nem zörgeti meg ajtódot.

5. Szivárványos az ég alja.
Nincsen jól a fejem alja.
Gyere Mári, igazítsd meg,
Hogy az ég ura áldjon meg!

6. Édesanyám, ne sirasson,
Értem könyvet ne hullasson!
Sirasson meg az én mátkám,
Az én Pünkösti Máriskám!

7. Még a föld is sír alattunk,
Hogy egymástól el kell válnunk.
Még az ég is sír felettünk,
Hogy egymásé nem lehettünk.Megjegyzés

1. Győrbíró Áron uzoni lakos lakodalma alkalmával a vízbe fúlt.
2. E versszakból itt ilyen két sor maradhatott ki:

Négy kezemet[!] megmostam,
Partról a vízbe hullottam.

3. Ez a kapunyitás közhely a székely balladákban. Lásd M. Népkölt. Gyűjt. I. 200, 201, 203, 209. stb.

(Kanyaró 2015: 459-460.)

279. Györbér Áron (Uzon)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1909: 339–340.

279.1. A ballada eredeti lejegyzése (é. n., h. n.): MUEKvGyLtár 40. csomag ([Háromszéki népköltési gyűjtemény], 2. ív, a) betűvel jelölt adat, számozatlan lapok.] – Kanyaró Ferenc nem változtatott a szövegen, a második versszak hiányzó két sorának pótlására is csupán lábjegyzetben tett javaslatot (ott azonban – a sajtó ördöge jóvoltából – a balladahős úgy nyilatkozik, hogy „Négy kezemet megmostam/ Partról a vízbe hullottam”).

279.2. Kanyaró Ferenc kézírásos másolata: AKKvár–MsU 2293: 78–79. Ez a másolat bizonyítja, hogy Kanyaró nem azt írta a második versszak kiegészítésére, mint ami az Erdélyi Múzeumban megjelent. A kéziratban az olvasható, hogy a második strófából „ilyen két sor maradhatott ki:

Négy kerekemet megmostam,
Partról a vízbe hullottam.”

 A közleményből kimaradt Kanyaró könyvészeti utalása: „Vesd össze a M. Népkölt. Gyűjtemény III. ktének 36–38. lapján közölt két változatával.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 761–762.)