Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Gyenge rác menyecske


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Kolozsvár
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 303-304/120. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

A rablókapitány egy rác menyecskét elrabolt, és az erdőben tanyáján tartotta őrizet alatt, ahol a menyecske így kesergett:

1. Meguntam, megvallom,
Véres gatyát mosni,
Meguntam, megvallom,
az erdőben lakni.

(kopogtat a régi kedvese)

2. – Nyiss ajtót, nyiss ajtót,
Gyenge rác menyecske!
– Nem nyitom, nem nyitom,
Meglátja gyilkosom!

(kopogtat a rabló)

3. – Nyiss ajtót, nyiss ajtót,
Gyenge rác menyecske!
– Nyitom, nyitogatom,
Kedves én galambom. ||

(kérdi a gyilkos)

4. – Mír sírtál, mír sírtál,
Gyenge rác menyecske?
– Nem sírtam, nem ríttam,
A bőcsőt ringattam,
Fának erős füstje
A szemem kiette.

Ezt feleli a gyilkos:

5. – Sírtál is, ríttál is,
Gyenge rác menyecske,
Mindjár felakasztlak
erdő közepébe.

(a menyecske búcsúzik)

6. – Kocsisom, kocsisom,
Fogd bé a hat lovam,
Vigyél Moldovára,
Apám udvarára.
Nem engedték, hogy elmenjen ||

7. Kocsisom, kocsisom,
Drága jó kocsisom,
Vigyél az erdőbe.
Legszebb közepibe.

(Még ezt mondja a kivégzés előtt)

8. Jaj más halattaknak
Hármat harangoznak,
Én szegény fejemnek
Egyet sem kongatnak.Megjegyzés

120. Gyenge rác menyecske (Kolozsvár)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2200/F: 22–22v–23. lap. Ismeretlen kéz írása. – A szövegben nyomon követhetők Kanyaró ceruzás bejegyzései és javításai.
 „A rablókapitány egy rác menyecskét elrabolt és az erdőben tanyáján tartotta őrizet alatt, ahol a menyecske így kesergett:

Meguntam megvallom
véres gatyát mosni
meguntam megvallom
az erdőben lakni.

(kopogtat a régi kedvese)

Nyiss ajtót nyiss ajtót
gyenge rác menyecske
nem nyitom nem nyitom
meglátja gyilkosom!

(kopogtat a rabló)

Nyiss ajtót nyiss ajtót
gyenge rác menyecske
Nyitom nyitogatom,
kedves én galambom. ||

Kérdi a gyilkos

Mir sirtál mir sirtál
gyenge rác menyecske
Nem sirtam nem rittam
a bőcsőt ringattam,
fának erős füstje
a szemem kiette.

Ezt feleli a gyilkos

Sírtál is rittál is
gyenge rác menyecske
mindjár felakasztlak
erdő közepébe.

(a menyecske búcsúzik)

Kocsisom kocsisom
fogd bé a hat lovam
vigyél mántovára Moldovára
Az apám udvara. Apám udvarára.

nem engedték, hogy elmenjen ||

Kocsisom kocsisom
drága jó kocsisom
vigyél az erdőbe
legszebb közepibe.

Még ezt mondja a (kivégzés előtt)

Jaj más halataknak[!]
hármat harangoznak
én szegény fejemnek
egyet sem kongatnak.

 A 23v folión Kanyaró hevenyészett feljegyzése: „A székelyek éneklik e balladát. Nem éneklik Kolozsvárt, hol következő prózával vegyült rövid változatát kaptam hova[?] valószínűleg az alföldről került.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 686-687.)