Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Gothár Pista


Gyűjtő: Antal Árpád
Gyűjtés ideje: 1945
Gyűjtés helye: Nyujtód
Közlő: Konsza Samu
Közlés ideje: 1957
Megjelenés helye: Konsza 1957: 221-222/153. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Farkas István, 60 évesSzöveg

Ej de hosszú, de mily sáros az az út,
Amelyiken három betyár elindult.
Lépik egyet, lépik kettőt, meg-megáll,
Bírónénak udvarára besétál.

– Adjon isten bírónénak jó estét.
– Adjon isten az uraknak szerencsét.
– Ne kívánjon nekünk olyan szerencsét,
Még az éjjel Gothár Pistát megölték.

Elfolyt vére, mint a fogolymadárnak,
Altorjai Gothár József fiának.
Este hétkor asztalánál kávézott,
Reggel nyolckor piros vérébe mosdott.

Gyászba borult a torjai nagy-utca,
Amelyiken viszik Pistát meghalva.
Vén Gothárné, nyisd ki a te kapudat,
Halva viszik a te Pista fiadat.

– Gothár Pista, mit gondoltál magadba,
Mikor Csikafalvából¹ értél haza?
– Mit gondoltam? Nem gondoltam egyebet,
Utoljára ettem meg a kenyeret.

Gothár Pistát viszik a temetőbe,
Hóhérjait a somosi börtönbe.Megjegyzés

 Gothár Pista Altorján lakott, szabó volt. Mint házasulandó legény, a feltorjai Csikafalvába járt egy leányhoz. 1891-ben gyilkolták meg. Meggyilkolásának körülményeire némi fényt vet a 84 éves Antal István elbeszélése Nyujtódról, aki éppen aznap este, sáros, koromsötét időben vizitába ment Torjára:
 „Mentem a falu között, osztán hát egy rúdnak nekimentem. Mondom:
 – Hit mi van itt, né-né-né?!
 Egy legény jól megnéz s aszondja:
 – Nem ez! Ereszd le a rudat!
 A rudat levetik s én átollépek réjta. Akkor látom, hogy az uccán keresztül van fektetve egy rúd, s azt két legén viszi az ucca két széjjin, egy pedig az út közepin egy bottal ment... Ezek ölték meg akkor éjjel Gothár Pistát”. A három gyilkost már másnap reggel elfogták és Kézdivásárhelyre kísérték.
 E ballada nem élőszájról van lejegyezve, hanem Farkas Istvánnak a füzetéből van kimásolva. 1905. okt. 30-án írta le Nagynyujtódon bátyja tollbamondása után, aki híres énekes volt.

1 Csikafalva: Felsőtorja egyik utcájának neve.

(Konsza 1957: 221-222.)