Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Görög Ilona


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1955
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 421-425/137. sz.

DallamSzöveg

„Anyám, édesanyám,
Meg kell nekem halni
Görög Ilonáétt,
Csinos ő magáétt.”

„Vaj nem, fiam, vaj nem,
Mük es csináltatunk
Egy csuda malmecskát,
S oda es elgyülnek

Legények s leányok
Csuda malom látni.
Megvessük ez urkot,
S megfogjuk e rókát.”

Ők es csántatának
Egy csuda malmecskát,
Oda es elgyültek
Legények s leányok,

Legények s leányok
Csuda malom látni.
„Eresszen el ingem,
Anyám, édesanyám,

Eresszen el ingem
Csuda malom látni.”
„Ne menj, lyányom, ne menj,
Megvetik ez urkot,

Megvetik ez urkot,
Megfogják e rókát.”
„Anyám, édesanyám,
Mindcsak meg kell haljak

Görög Ilonáétt,
Csinos ő magáétt.”
„Vaj ne, fiam, vaj ne,
Mük es csináltatunk

Aranyból guzsalykát,
Ezüstből orsocskát,
S oda es elgyülnek
Legények s leányok.

Megvessük ez urkot,
Megfogjuk e rókát.”
S ők es csántatának
Aranyból guzsalykát,

Aranyból guzsalykát,
Ezüstből orsocskát.
Oda es elgyültek
Legények s leányok

Arany guzsaly látni,
Ezüst orsó látni.
„Anyám, édesanyám,
Eresszen el ingem
 
Arany guzsaly látni,
Ezüst orsó látni.”
„Ne menj, lyányom, ne menj,
Megvetik ez urkot,

Megvetik ez urkot,
S megfogják e rókát.”
„Anyám, édesanyám,
Mindcsak meg kell haljak.

Görög Ilonáétt,
Csinos ő magáétt.”
„Hally meg, fiam, hally meg
Eleven hálálba,

S oda es elgyülnek,
Legények és lyányok,
Legények és lyányok
Halottas ház látni.

Megvessük ez urkot,
Megfogjuk e rókát.”
„Anyám, édesanyám,
Eresszen el ingem,

Eresszen el ingem,
Halottas ház látni.”
„Ne menj, lyányom, ne menj,
Görög Szép Ilona,

Megvetik ez urkot,
Megfogják e rókát.”
„Vaj nem, anyám, vaj nem,
Ugy es el kell mennem,

Ugy es el kell mennem
Halottas ház látni.”
Siratgatni kezdé
Ez ő édesannya:

„Kelly fel, fiam, kelly fel,
Bogaraczi László,
Met kapudat nyissa
Görög Szép Ilona,

Görög Szép Ilona,
Kiétt te meghottál.
Másodikszor mondom,
Kelly fel, fiam, kelly fel,

Kelly fel, fiam, kelly fel,
Bogaraczi László,
Met ajtódat nyissa
Görög Szép Ilona,

Görög Szép Ilona,
Kiétt te meghóttál.
Harmadikszor mondom,
Kelly fel, fiam, kelly fel,

Kelly fel, fiam, kelly fel,
Bogaraczi László,
Met lábadhoz állott
Görög Szép Ilona,

Görög Szép Ilona,
Kiétt te meghaltál.”
Istenem, Istenem,
Illyen háláttecskát,

Illyen háláttecskát
Sohasem es láték.
Keze ölelőleg,
Szeme pillantólag,
 
Szeme pillantólag,
Talpra felszökőleg,
S ő es csak felszekék,
S ő es megölelé.

Klézse (Moldva), 1955Megjegyzés

Maga a derűs, románcszerű tárgy (a tettetett halálban szerelmesét magához csalogató, a belőle feléledő és szerelmesével boldogan egyesülő csuda-halott) Európa-szerte ismert; albán, dán, német, svéd, skót, szlovén és olasz változatairól tudunk. A magyar változatokban a csudamalom-motívum a ballada északi rokonságára mutathat. Az itt közölt négy csángó változat mindenike földrajzilag a magyar darabok közül a legkeletebbről
előkerült, legteljesebb és tájnyelviességekben legbővelkedőbb darab. Annak ellenére, hogy itt négy csángó változatot is közlünk, a gyűjtő megfigyelése szerint a moldvai csángóság között elég ritkán kerül elő változat: a székelyes csángó falvakban a gyűjtő nyolc-, az sz-elő falvakban hatszótagos változatait figyelte meg. — Két meseváltozatát lásd kötetünkben a 266—267. sz. alatt.

Gragger 198. — Ortutay, SzNb. 302—3. — Solymossy: MNépr.2 III, 117—8, 126. — Domokos, MM.3 270—3. — Csanádi—Vargyas 519—21. — Vargyas, MB. 68—76.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 636-637.)