Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Görög Ilona


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1955
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 425–428/138. sz.

DallamSzöveg

„Meg kell nekem halni
Görög Ilonáétt,
Csinoss őmagáétt,
Karcsú derekáétt.”

„Ne máj halj meg, fiam,
Bogaráci László,
Mük es csináltassunk,
Egy csuda malmecskát,

Met oda elgyűlnek
Legények, leányok,
Görög Sziép Ilona
Csudamalom látni.”

„Menek, anyám, menek
Csudamalom látni,
Met oda elmennek
Legények s leányok.”

„Nem mensz, lyányom, nem mensz,
Görög Sziép Ilona!
Ez urkot megvetik,
Ezt könnyen felejtik.”

Ők es meggyűlének,
Legények, leányok,
Mégse mene oda
Görög Sziép Ilona.

„Anyám, iédesanyám,
Meg kell nekem halni,
Görög Ilonáétt,
Csinoss ő magáétt.

Csinoss ő magáétt,
Karcsú derekáétt.”
„Ne halj, fiam, ne halj,
Bogaráci László!

Ereszd hotté magad,
Met oda elgyűlnek
Legények s liányok
Halottas ház látni.”

„Menek, anyám, menek
Halottas ház látni,
Halottas ház látni,
Hírharang hallani.”

„Ne menj, lyányom, ne menj!
Az urkot megvetik,
Az urkot megvetik,
S azt könnyen felejtik.”

Ő es csak elmene
Halottas ház látni,
Halottas ház látni,
Hírharang hallani.

Ő es odaiére
Mingyá je kapuba,
Ez annya sirassa:
„Kelj fel, fiam, kelj fel!

Kelj fel, fiam, kelj fel,
Bogaráci László,
Met a kapudba van,
Kiét te meghóttál:

Görög Sziép Ilona
Csinoss ő magáétt,
Csinoss ő magáétt,
Karcsú derekáétt!”

Ez annya sirassa:
„Kelj fel, fiam, kelj fel,
Met ez ajtódba van,
Kiét te meghóttál,

Görög Sziép Ilona
Csinoss ő magáétt,
Csinoss ő magáétt,
Karcsú derekáétt.”

Sirassa ez annya:
„Kelj fel, fiam, kelj fel,
Met e lábodnál van,
Kiét te meghóttál,

Görög Sziép Ilona,
Csinoss ő magáétt,
Csinoss ő magáétt,
Karcsú derekáétt.”

Ullyan halottat még
Ki es látott vala:
Lába felszökőleg,
Keze ölelőleg,

Szeme pillantólag,
Szája mosolygólag.
S az urkot megvették,
S azt könnyen felejték.


Megjegyzés

Maga a derűs, románcszerű tárgy (a tettetett halálban szerelmesét magához csalogató, a belőle feléledő és szerelmesével boldogan egyesülő csuda-halott) Európa-szerte ismert; albán, dán, német, svéd, skót, szlovén és olasz változatairól tudunk. A magyar változatokban a csudamalom-motívum a ballada északi rokonságára mutathat. Az itt közölt négy csángó változat mindenike földrajzilag a magyar darabok közül a legkeletebbről
előkerült, legteljesebb és tájnyelviességekben legbővelkedőbb darab. Annak ellenére, hogy itt négy csángó változatot is közlünk, a gyűjtő megfigyelése szerint a moldvai csángóság között elég ritkán kerül elő változat: a székelyes csángó falvakban a gyűjtő nyolc-, az sz-elő falvakban hatszótagos változatait figyelte meg. — Két meseváltozatát lásd kötetünkben a 266—267. sz. alatt.

Gragger 198. — Ortutay, SzNb. 302—3. — Solymossy: MNépr.2 III, 117—8, 126. — Domokos, MM.3 270—3. — Csanádi—Vargyas 519—21. — Vargyas, MB. 68—76.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 636-637.)