Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Gergely Mihály molnár halálára


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Nyárádgálfalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 499-501/302. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Indítom búcsúzó szólásra ajkaim,
mert íme már látom, elmúltak napjaim.
El kell már induljak ama hosszú útra,
Ahonnan én többé nem térhetek vissza.

2. Elsőben hitvesem, én tehozzád szólok:
Isten védelmezzen, ne szálljon rád átok.
Figyelj három árva, kisded gyermekinkre,
Akiknek ezután nem lesz más senkije.

3. Kérjed a jó istent, az ő segedelmét,
Ne vonja meg tőled a jótéteményét;
Áldását árassza reád s árváidra,
Akiknek nincs immár többé édesapja.

4. Hogy én válok tőled, isten rendelése,
Reá tört e silány halál életemre.
Véletlenül estem a zsilip vizébe,
Halálom ott talált forgó vízkerékbe.

5. Szerencsétlen órám amikor kihozott,
A malomkerékre a jég rá zuhogott.
A rekeszt kihúztam, lapockára léptem,
Kínszenvedésemre rögtön beléestem.

6. Ezerkilencszáz év márciusnak hava,
A tizedik napján tört rá halálomra.
Apró jég zajlása kerék alá vona,
Akkor érkezett meg halálom órája. ||

7. A magam részéről halálom nem bánom,
Csak a három árva gyermekim sajnálom.
Ilka, Mihály, János, kik elmaradtatok,
A jó isten legyen néktek gyámolotok.

8. Isten már veletek, többé nem szólítlak,
Örökre elmegyek, örökre itt hagylak.
Az isten hozzátok, kedves gyermekeim,
Ezt kívánom nektek, utolsó szavaim.

9. De úgy még sem megyek, hogy más több senkitől
Búcsút hogy ne vegyek több jó emberimtől.
Legyetek boldogok, szomszédim s komáim,
Engemet tisztelő kedves jó barátim!

10. Bán Sándor lett apám, ő nevelt fel engem,
Ahogy a világot én megismerhettem.
Úgy nevelt fel engem, mint saját gyermekét,
Ő adta kezembe az élet kenyerét.

11. Nem úgy tartottak ők, mint más a cselédet,
Hanem mint sajátját és édes gyermekét.
Mondhattam apámnak, asszonyát anyámnak,
Ők velem oly szépen, oly szívesen bántak.

12. Az égnek áldása szálljon őreájok,
Mint a nyári esők földre lehullások,
És mint a fűszálon a harmatnak gyöngye:
Úgy szálljon boldogság mind a kettőjökre.

13. Szentiványi Kálmán ő úri nagyságát,
Minden ő együttes szeretett családját
Isten boldogítsa, molnárja kívánja,
Ki tizenkét évig lakott a malmába.||

14. Nyárádgálfalvának szép kies községe,
Az isten csapástól minden részét védje.
Kegyelme lebegjen mindétig felette.
Döghalál, marhavész soha ne érhesse.

15. Bevégezem immár búcsúszavaimat,
Mert, imé, kitárták örökös házamat.
Dicsőítve, Isten, légy a magas mennyben!
Búcsúm végeztével hozzád szállok. Ámen.Megjegyzés

 Gergely Mihály egy este elment, hogy megeressze a malom kerekeit. A pallón jég volt, s véletlen elsikamodott, beleesett a vízbe. A víz a kerék alá sodorta a szerencsétlent, melyek testét összeroncsolták, s a szó teljes értelmében darabokra törték.
 Valamelyik jóakarója énekelte meg a szokott búcsúztatóban gyászos esetét. A sok ismétlésből álló 37 strófából csak a sikerültebbeket közöltük.

(Kanyaró 2015: 501.)

302. Gergely Mihály molnár halálára (Nyárádgálfalva)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 48–50. lap. Kanyaró Ferenc kézírása. A siratóének eredeti lejegyzését nem találtuk meg.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 780.)