Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Gál Ferus, Gál Gáspár


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1867
Gyűjtés helye: Csíkszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 187-188/56. sz.

Szöveg

Nemes Alfaluban egy özvegy asszonynak
Vala két szép fia: Gál Ferus, Gál Gáspár.
Dali szép ifiak, mint két szép virágszál.

Istenem, istenem, hogy történék dolgunk
A kerek mezőben, a nagy Bodza mellett,
Egy veres pipáért s egy dészűs oláhért!

Isten megfizesse, kedves édes anyám,
Hogy kilenc hónapig méhedben hordoztál,
Kilenc hónap után a világra hoztál.
Mikor förösztgettél gyönge meleg vizbe,
Förösztgettél volna lobogó melegbe;
Mikor takargattál gyönge gyócs ruhába,
Takargattál volna tüzes parázsába;
Mikor sírdogáltál rengő bölcsőm mellett,
Sírdogáltál volna a koporsóm mellett.
Isten megfizesse Gál Katalin néném!
Enyi rabságunkban hogy minket tápláltál,
Étellel, gyertyával, szép fehér ruhával,
Isten megfizesse Gál Amburus bátyám,
Enyi rabságunkban még hozzánk sem jártál.
Mikor szántogattunk Bodza vize mellett,
Akkor tanítottál, hogy üssük az oláht.

Istenem, istenem, hogy történék dolgunk
A kerek mezőben, a nagy Bodza mellett,
Egy veres pipáért s egy dészűs oláhért!

Megirták már nekünk az úti cédulát,
Hogy ne nyomjuk többé az alfali[!] utcát,
Megkötötték nekünk a végső bokrétát,
Veresből, fehérből, tiszta feketéből.

Látod, édes öcsém, ezt a töltött tyúkot,
Ezt a töltött tyúkot, hogy ennek nincs feje:
Holnap nyolc órakor igy lesz a mi dolgunk.Megjegyzés

Kriza János 1867 (Fővárosi Lapok)  A lap szerkesztője jegyzetet fűzött a balladához: „Kriza J., népköltészeti irodalmunk e nagy érdemű tekintélyének szivessége folytán alkalmunk lesz közelébb más becses népballadát és székely népdalokat is közleni, miután igéretét birjuk hogy gyűjteményének népköltészeti kincseiből csak lapunknak enged át mutatványokat. E sajátságos ó hangu ballada Csikszékből való. Szerk.” – Ua. in MNGY III. 1882: 29–30/15. sz. A szöveget változtatás nélkül, de tagolatlan versformában közölte Gyulai Pál. A balladáról úgy vélekedett, hogy: „Siralomházi nóta, melyeket az elítéltek búcsúztatóképp vagy magok készítenek, vagy mások haláluk után. – Ua. in SZNGY I. 1956: 89–90/46. sz. – négy szakaszra osztott szöveggel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 641.)