Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

[Fogarasi István]


Gyűjtő: Gálffy Sándor
Gyűjtés ideje: 1862
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 127-128/18. sz.

Szöveg

Ablakba könyököl Fogarasi István
Mellette könyököl az ö testvér Huga.
Hallottad-e hirit édes testvér Hugom
Elköteleztelek bé Török országba
Nagy Török császárnak jegybeli mátkának
Nem hallottam hirit kedves testvér bátyám
Adjon Isten nekem inkább vig vacsorát
Vig vacsora után kőnyü betegséget
S szép piros hajnalba világbol kimulást
Meg halgatá Isten az ö kévánságát
Ada Isten neki egy jó vig vacsorát
Vig vacsora után könnyü betegséget,
S szép piros hajnalban világbol ki mulást
Eljöve eljöve a nagy Török császár
Kérdezi hol vagyon gyürüsöm Jegyösöm?
Virágos kertiben virágokot plántál
Oda mene oda a nagy Török Császár ||
Hát a virágok is mind elhervadoztak,
Az ö Szeretöje pedig sehol sincsen.
Viszsza jöve viszsza a nagy Török Császár
Kerdezi hol vagyon gyűrűsöm Jegyösöm,
Leányok házában magát  őltőzteti
Oda mene oda a nagy Török császár
Hát a leányokis mind gyászba őltöztek
S az  ö szeretöje nyujtopadon fekszik.
Add ide add ide Fogarasi sogor
Add ide én nekem gyűrűsöm Jegyesem
Csináltatok néki márvánkő koporsot
Be is be huzatom földig bakacsinnal
Meg is meg veretem arany fejü szeggel
Meg is gyászoltatom hatvan katonával
Nem adom nem adom te nagy Török császár
Csináltatok én is márvány kö koporsot
Beis be huzatom földig bakacsinnal
Meg is meg veretem arany fejü szeggel
Meg is gyászoltatom hatvan katonával
Hat[!] nyugodjek itten Apjával Anyával
Apjával anyjával szülotte[!] földiben.Megjegyzés

(Tulajdonképpen Az eladott leány III. altípusa.) Kéziratból: EA 10509/1–2.  A ballada leírójának megjegyzése a kéziraton: „Reméllem, hogy ennek még variansát kapom”. A gyűjtő azonosítását l. a Források jegyzékében, az EA 10509 jelzetű kéziratcsomó ismertetésénél. – Kriza János egy feljegyzéséből következtetve Fogarasi István is azok közé a balladák közé tartozik, melyeket Gálffy Sándor töredékesen talált meg és maga egészített ki. Gyűjtési ideje 1861–62-re tehető, mert Kriza János Gálffynak egy 1862. január 30-ról keltezett levelét jegyzetelte ki, amelyben a Fogarasi István úgy szerepelt, mint kiegészítésre váró ballada. (l. Gálffy Sándor-levelek kivonata Kriza János feljegyzései között: MTAKK 413: 30.) Gálffy a balladát – Kriza levelezéséből következtetve – 1862 legvégén küldhette el Krizának, ki 1862. november 7-én még azt írta Gyulainak, hogy a Részvét könyvébe a Vadrózsák meséi vagy balladái közül válasszon tetszése szerint. (MNGY XII. 1911: 396) Nem sokkal utána viszont azt olvashatjuk Kriza Gyulaihoz intézett, 1862. december 9-i levelében, hogy „A balladákat küldöm, még pedig 2 épet, mint mutatványokat a »Vadrózsák sajtó alá menendő 2ik kötetéből. Akár a Részvét könyvében jelenjenek meg mind, akár maradjon belőlök a Koszoruba is, ezt Gyulai Urékra bízom.” (MNGY XII. 1911: 401) Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a két ballada egyike a Fogarasi István volt, a másik pedig a Betlen Anna. 1863. január 11-én ugyanis Arany János Koszorúja hozta a Betlen Annát, a Részvét könyvében pedig Gyulai Pál mese helyett a Fogarasi Istvánt közölte.
A ballada első közlése: KRIZA János 1863c. (Részvét könyve) Egy-két szónak ö-ző alakba való átírásán kívül Gyulai nem változtatott a kézirat szövegén. Ua. in MNGY III. 1882: 3–4/1. sz. Egy szó kicserélésétől eltekintve (kedves testvérbátyám helyett édes testvérbátyám) a kézirattal egyező a szöveg. – Ua. in SZNGY I. 1956: 52–53/21. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 623.)