Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Ferenc Károly


Gyűjtő: Könczei Ádám
Gyűjtés ideje: 1985-03-07
Gyűjtés helye: Gyergyószentmiklós
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 268/194. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Imre Böske, 16 évesSzöveg

Ferenc Károly voltam én idáig,
Éltem én csak húszéves koromig,
De az idő rövidre volt mérve,
Ki kellett mennem a temetőbe.

Senki keze szennyét nem hordoztam,
Egy fenyőfa halálom okozta.
Egy fenyőfa zuhant a fejembe,
A Hargita fenyves erdejébe.

Mit sirattok Hargita szép fái,
Szenvedésem nem tartott sokáig.
Barátaim tölletek elválva
Megyek én a csendes nyugovásra.

Jó szüleim, ne sírjatok értem,
Mert nekem az Isten így rendelte.
Távol kellett tölletek meghalnom,
Nem láttatok utolsó órámon.

Csíkdánfalvi ifjak és leányok,
Utoljára szólok én hozzátok.
Éljetek boldogan a világon,
Mert én többé közétek nem járok.

Temetőben most ásnak egy új sírt,
Amelyikbe Ferenc Károlyt teszik.
Nyitva van a temető kapuja,
Most vigyetek engemet be rajta.

Új keresztfa van a temetőben,
Gyászkoszorú van a tetejében.
Ott alussza örök álmát végig,
Az Istentől várja kegyelmét.

Édesanyám, utolsó kérésem:
Kőkeresztet állíttasson nékem.
Kőkeresztet az én fejem fölé,
Vésse belé Ferenc Károly nevét.

Édesanyám, utolsó kérésem:
Bimbó-rózsát ültessen el nékem.
Bimbó-rózsát az én sírhalmomra,
Csíkdánfalvi kislány locsolgassa.Megjegyzés

  Ferenc Károly 20 éves korában a csíkdánfalvi erdőben favágás közben az Illó részen, Csapásban 1950. március elején halt meg. Egy fa ráesett.
  Még azon tavaszon énekelni kezdtek haláláról. Sikerült kiderítenünk az ének „szerzőit” is. Both Amália és Kedves Borcsa kezdtek az eseményről énekelni, amikor a község fiataljai kora tavasszal „csemeteültetőben” tartózkodtak a Hargitán, azzal pótolni az előző évben kivágott fákat. Both Amália elmondotta, hogy ismerte a Bíró Janiról szóló éneket, s annak mintájára formálták a Ferenc Károlyról szólót. (Részletes leírását lásd Albert Ernő–Faragó József 1973. 541:406–409.j.)
  A Háromszéki népballadák kötetben négy változatát közöltük. Bizonysága annak, hogy rövid idő alatt már Sepsiszentgyörgyön, Sepsikőröspatakon, Málnásfürdön is ismerték, de énekelték Csíkszentdomokoson, Gyimesközéplokon, Brassóban, Gyergyó több helységében is.
  Újabb változatok: 1–4. Albert Ernő–Faragó József 1973. 462–464:406–409.; 5–6. Albert Ernő 2000. 89:53.; Uő. 2001. 57:31.
  Ennek mintájára született Készonban az Isvány Andrásról szóló ének, akit 1951-ben öltek meg. Már a temetésén énekelte az ifjúság. „Az esperes írta le a szöveget. Ő csinálta. (Sebestyén Dobó Klára 2001. 52.)
  Ma is élő ének Csíkdánfalván. 2002 márciusában   Szőcsné Gazda Enikő is lejegyzte Szabó Ferenczné Both Ilonától – a korábbi énekhez képest  kevés változtatással.

(Albert Ernő 2004: 335.)