Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fekete városban


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1973-08-05
Gyűjtés helye: Vacsárcsi
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 125/28. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Bíró Ignácné Lakatos Margit, 52 évesSzöveg

Fekete városban fehér torony látszik,
Az én kisangyalom más ölében játszik.

Nem mertem szólani, szívét szomorítni,
Szívét a szívemtől elidegenítni.

Elment a vőlegény a leány házához,
Keresi kedvesét, sehol sem találja.

- Jó estét, jó estét, ismeretlen anyám,
Hol vagyon, hol vagyon szeretett szép mátkám?

- Nem tudom tagadnom, be kell, hogy vallanom,
Bent van a szobában, alszik a szép ágyban.

Bement a vőlegény, benyúlt a zsebébe,
Kivette a kését, szúrta a szívébe.

- Testem a testeddel egy sírba nyugodjon,
Vérem a véreddel egy patakon folyjon,
Egy malmot mozgasson, s mind gyöngyöt hullasson.Megjegyzés

  Külön típusba soroltuk e két balladaváltozatot. Már Vargyas Lajos is felfigyelt arra, hogy különösen Erdélyben kialakult olyan „töredék”, amely a vőlegény érkezésével kezdődik. Egyes változatokban nem fogalmazzák meg a lány halálának okát. Ennek ellenére ezek a változatok új típusba sorolhatók, hisz függetlenül az előző eseményektől, egységes történetté formálódtak.
  Külön figyelmet érdemel az a motívum, amelyben ilyen sorok találhatók:

        Tested a testemmel egy sírba nyugodjon,
        Vérem a véreddel egy patakon folyjon,
        Egy malmot mozgasson, s mind gyöngyöt hullasson!

  Többen is bizonyították az ilyen és hasonló megfogalmazás keleti, dél-szibériai török-tatár hősénekekben régi meglétét. (Albert Ernő-Faragó József 1973. 38.).
  Ebben a típusban található a háromszéki balladák között mintegy 8 változat (Albert Ernő-Faragó József 1973. 519:32–39.), majd egy kászonimpéri változat (Sebestyén Dobó Klára 2001. 135:85.)
  Az előadási alkalmakról a ditrói Csibi Istvánné Bajkó Rozália  azt közölte: „Kicsileányka koromban tanultam. Gyakran énekelték aratóban, vacsorákon, lakodalomban”.

(Albert Ernő 2004: 312.)