Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fekete Ren Kata


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1960
Gyűjtés helye: Somoska
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 60–62/7. sz.

DallamSzöveg

„Szolgálj ingem, szolgálj
Gazdag császár fia,
Met e tihid leszen
Fekete Ren Kata

Met ién neked adom
Fekete Ren Katát,
Fekete Ren Katát,
Jobbádunk sziép lyányát.”

„Anyám, iedes anyám,
Hiába lőn niékem
Jó régvel kelésem,
Kiésőn feküvésem,

Hat ökör hajtásom,
Hosszú füőd szántásom.
Mégsem adák nekem
Fekete Ren Katát,

Fekete Ren Katát,
Jobbádunk sziép lyányát,
Hiét ejém nem leszen,
Ingem füődbe teszen.”

„Hadd el, fiam, hadd el,
Met e tihid leszen
Fekete Ren Kata,
Jobbádunk sziép lyánya.

Fiam, iédes fiam,
Nyergeld e lovadat,
Neked el kell menni
Hadba hadakozni.

Hadba hadakozni,
Jó hírt hazahozni,
Ászlót elhordozni,
Várkaput rontani.”

„Anyám, ién elmenek,
Hiét ién visszatiérek,
Fekete Ren Katát
Ién mindcsak elveszem.”

„Hadd el, fiam, hadd el,
Met e tihid leszen
Fekete Ren Kata,
Jobbádunk sziép lyánya.”

El es elindula
Gazdag császár fia
Hadba hadakozni,
Jó hírt hazahozni,

Ászlót elhordozni,
Várkaput rontani.
Fekete Ren Katát
Magára elhadta.
 
Ő csak visszatiére,
Gazdag császár fia,
Fekete Ren Katát
Kapun es szóllítja:

„Nyisd kapudat nekem,
Fekete Ren Kata,
Szívem sziép szerelme,
Hod bié mennék rajta.

Met ién hazajöttem,
Jó hírt hazahoztam,
Ászlót elhordoztam,
Hadba hadakoztam,

Várkaput rontottam,
Csak rivád gondoltam,
Hiét ién haza iértem,
Ide es futottam.”

Kaput nem nyit vala
Fekete Ren Kata,
Ez ő kiét ablakján
Kiét szál misegyortya.

Verje meg az Isten,
Veretlen se hagyja,
Ki kiét iédeseggyet
Elválasztja vala!