Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér László


Gyűjtés ideje: 1971
Gyűjtés helye: Pettyén
Közlő: Bura László
Közlés ideje: 1978
Megjelenés helye: Bura 1978: 45-47/21. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Balogh Endre, 53 évesDallamSzöveg

Fehér László lovat lopott
A fekete halom alól.
Rácsapott a szélső lóra.
Nagyot csördült az ostora.

Kucor László meghallotta,
Fehér Lászlót elfogatta:
– Fogjátok el a bitangot,
Az akasztófára valót!

Fehér Anna meghallotta,
Hogy a bátyja el van fogva.
(hej)     Fogd bé kocsis a lovadat,
Rakjál kincset, sok aranyat!

(de)    Fogd bé kocsi a lovadat,
    Rakjál kincset, sok aranyat!1

Fehér Anna nem szól semmit,
Végigsétál a folyosón,
Folyosóról, folyosóra,
Börtöngazda ajtójára.

– Hallod-é, te börtöngazda,
Hoztam kincset, sok aranyat,
Hoztam kincset, sok aranyat,
Szabadítsd ki a bátyámat.

– Nem kell nékem a te kincsed,
Sem a vékával mért pénzed,
Háljál vélem az éjszaka,
Szabad lesz bátyád hajnalra.

(erre)    Fehér Anna nem szólt semmit,
    Végigsétált a folyosón,
    Folyosóról, folyosóra,
    Kedves bátyja ajtójára.– Hallod-é te, kedves bátyám,
Ébren vagy-e vagy meghaltál?
– Se nem élek, se nem halok,
Mindig rólad gondolkozok.

– Hallod-é te, kedves bátyám,
Mit mondott a börtöngazda:
Háljak véle az éjszaka,
Szabad lennél ma hajnalra.

– Ne hálj avval a bitanggal,
Az akasztani valóval,
Neked lányságodat veszi,
Nekem pedig fejem veszi.

(erre)    Fehér Anna nem szól semmit,
    Végigsétál a folyosón,
    Folyosóról folyosóra,
    Börtöngazda ajtójára.

– Hallod-é te, börtöngazda,
Véled hálok az éjszaka,
Véled hálok az éjszaka,
Ha szabad lesz bátyám hajnalra.

Éjfél után három óra,
Mégsem alszik Fehér Anna,
Éjfél után három óra,
De nem alszik Fehér Anna.

– Hallod-é te, börtöngazda,
Lánczürgés van az udvaron.
– Kocsisom lovát itatja,
Aranyos a kantárszára.

(erre)    Fehér Anna nem szól semmit,
    Végigsétál a folyosón,
    Folyosóról folyosóra,
    Kedves bátyja ajtajára.

– Hallod-é te, kedves bátyám,
Ébren vagy-e vagy meghaltál?
Felelik a többi rabok:
Most vitték el a zsandárok.


(erre)    Fehér Anna nem szól semmit,
    Végigsétál a folyosón,
    Folyosóról folyosóra,
    Börtöngazda ajtójára.

– Hallod-é te, börtöngazda,
Nem átkozlak, nem szokásom,
Mosdóvized vérré váljon,
Törülköződ langot hányjon.

Tizenhárom sor patika
Kevés legyen a számodra,
Tizenhárom szekér szalma
Rothadjon el az ágyadba.Megjegyzés

1. Szövegváltozat: Az utolsó két sor dallamára énekli.

17–23. A halálra ítélt húga

            Elterjedését bizonyítja, hogy tizenöt kutatóponton huszonegy változatát jegyeztük fel, tizenötöt dallammal. A közölt hat változat hat, egymástól eltérő dallamvariáns. A balladának Nagykároly vidékén és a Kraszna menti falvakban nem akadtunk nyomára.

            Az adatközlők többsége középkorú, sokan ismerik az idősebbek közül is, a fiatalabbak is szívesen megtanulják. A szövegek többsége teljes, ép, kevés a töredékes változat.

 

            A 19. és 20-as változatokban a ballada befejezése a többitől eltérő: Fehér Annának fia születik, a tömlöctartó, akin fogott az átok, Anna bocsánatát kéri, de hiába.

            A 18. sz. dallamot vö. a 20, 23, 24, 27, 60, 61. sz-val.

            A 21. sz. dallamot vö. a 22. sz-val.

            Vö.: Ortutay–Kríza, 63–65. sz.; Albert–Bura, 2. sz.; Albert–Faragó, 56–70. sz.; Zolcsák—Fejér, 57. sz.; Jagamas—Faragó, 221, 244, 274, 299. sz.; Ráduly, 18–19. sz.; Vargyas, 27/73. sz.

            Megj. M. XXVI. évf. (1973) 4: 33.; SzH. V. évf. (1972), 30. sz.

            Szövegváltozatok:

            19. sz. 1. Nagyot cserdült – 2. Fogd be kocsis a hat lovadat – 3. Keressük fel a bátyánkat

            20. sz. 1. A dallam második felére énekli. – 2. Elvitték még ma hajnalba.

            21. sz. 1. Az utolsó két sor dallamára énekli.

 

(Bura 1978: 202–203.)