Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér László


Gyűjtő: Zsidó Ilona
Gyűjtés ideje: 1975
Gyűjtés helye: Magyarcsaholy
Közlő: Bura László
Közlés ideje: 1978
Megjelenés helye: Bura 1978: 41-43/19. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szűcsné Kővári Julianna, 72 évesSzöveg

Fehér László lovat lopott,
Az ostora nagyot szólott.
Nagyot szólott1 az ostora,
Hét vármegye meghallotta.

Fehér Anna parancsolja:
Tégy kocsis hámot lovadra,
Fogd be kocsis hat lovadat.2
Keressük meg a bátyámat!3

Tegyél fel egy pár aranyat,
Tál ezüstöt, tál aranyat,
Tál ezüstöt, tál aranyat,
Hadd váltsam ki a bátyámat.

– ¬Jó napot, te tömlőctartó,
Hoztam neked tál aranyat,
Tál ezüstöt, tál aranyat,
Szabadítsd ki a bátyámat!

– Nem kell nekem tál aranya,
Tál ezüstje, tál aranya,
Háljon velem az iccaka,
Kibocsátom piros hajnalra.

Fehér Anna nem alusza*,
Csörgést hallott az udvarban.
– Hallod-i, te tömlőctartó,
Mi lánc csörög udvarodon?

– Parancsoltam a kocsisnak,
Hogy a lovat megitassa.
Anna nem hallgatott rája,
Csak kiugrik az udvarba.


Áll a tömlőc ablakába,
Kedves bátyját kiabálja.
– Fehér László, kedves bátyám,
Aluszol-e vagy meghaltál?

Erre bentről azt felelik:
– Se nem alszik, se nem nyugszik,
Se nem alszik, se nem nyugszik,
Akasztófán most kínlódik.

A Fehér Anna ajaka
Tömlőctartót megátkozza:
Kínod örökké nagy legyen,
Lelked nyugalmat ne leljen.

Mosdóvized vérré váljon,
Törülköződ lángot hányjon,
Törülköződ lángot hányjon,
Szíved nyugtot ne találjon.

Alig egy pár hónap múlva
Fiút tart Anna a karjába.
Kimegy Anna az udvarba,
Vajon kit ugat kutyája.

Kit lát állni kapujába,
Tömlőctartót mankón állva.
– Az adósságom megfizetem,
Bocsásson meg minden vétkem!

– Nem kell nekem fizetésed,
Legyen örök szenvedésed,
A lányságomat elvetted,
A bátyámat megöletted.Megjegyzés

1. Szövegváltozat: Nagyot cserdült.

2. Szövegváltozat: Fogd be kocsis a hat lovadat.

3. Szövegváltozat: Keressük fel a bátyánkat.

* aludt

 

17–23. A halálra ítélt húga

            Elterjedését bizonyítja, hogy tizenöt kutatóponton huszonegy változatát jegyeztük fel, tizenötöt dallammal. A közölt hat változat hat, egymástól eltérő dallamvariáns. A balladának Nagykároly vidékén és a Kraszna menti falvakban nem akadtunk nyomára.

            Az adatközlők többsége középkorú, sokan ismerik az idősebbek közül is, a fiatalabbak is szívesen megtanulják. A szövegek többsége teljes, ép, kevés a töredékes változat.

 

            A 19. és 20-as változatokban a ballada befejezése a többitől eltérő: Fehér Annának fia születik, a tömlöctartó, akin fogott az átok, Anna bocsánatát kéri, de hiába.

            A 18. sz. dallamot vö. a 20, 23, 24, 27, 60, 61. sz-val.

            A 21. sz. dallamot vö. a 22. sz-val.

            Vö.: Ortutay–Kríza, 63–65. sz.; Albert–Bura, 2. sz.; Albert–Faragó, 56–70. sz.; Zolcsák—Fejér, 57. sz.; Jagamas—Faragó, 221, 244, 274, 299. sz.; Ráduly, 18–19. sz.; Vargyas, 27/73. sz.

            Megj. M. XXVI. évf. (1973) 4: 33.; SzH. V. évf. (1972), 30. sz.

            Szövegváltozatok:

            19. sz. 1. Nagyot cserdült – 2. Fogd be kocsis a hat lovadat – 3. Keressük fel a bátyánkat

            20. sz. 1. A dallam második felére énekli. – 2. Elvitték még ma hajnalba.

            21. sz. 1. Az utolsó két sor dallamára énekli.

 

(Bura 1978: 202–203.)