Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér László


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1979
Gyűjtés helye: Ozsdola
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1984
Megjelenés helye: Pozsony 1984: 161-163/63. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Borcsa Károly, 52 évesDallamSzöveg

Fehér László lovat lopott,
Nemcsak kettőt, hanem hatot.
Kettőt fogott hintójába,
Négyet csapott lógójába.

Ezt a város meghallotta,
Fehér Lászlót lefogatta.
Fehér Anna nem nyuguda,
Elment a börtönajtóra.

- László, László, édes bátyám,
Élsz-e, halsz-e, vagy aluszol?
- Se nem élek, se nem halok,
Csak felőled gondolkozom.

Fehér Anna nem nyuguda,
Elment a Horvát bíróhoz.
- Bíró, bíró, Horvát bíró,
Szabadítsd ki a bátyámot.

Adok egy véka aranyat,
Csak a bátyám szabadítsad.
- Nem kell nékem az aranyad,
Háljál vélem az éjszaka.

- Hallod magad, Fehér László,
Mit mondott nékem a bíró:
Háljak vele az éjszaka,
Bátyám ki lesz szabadítva.

- Anna, Anna, Fehér Anna,
Ne hálj vele az éjszaka,
Szüzességedet elveszi,
Jó bátyádnak fejit veszi.

Fehér Anna nem nyuguva,
Véle hált ott egy éjszaka.
- Éjfél után egy órakor
Mi zörög az udvaridon?

- Lovat visznek itatásra,
Annak zörög a zablája.
Fehér Anna nem nyuguda,
Elment a börtönajtóra.

- Bátyám, bátyám, Fehér László,
Élsz-e, halsz-e, vagy aluszol?
Az őrmester odakiált:
- Ne itt keresd a bátyádat.

Ződ erdőben, ződ mezőben,
Akasztófa tetejiben,
Ződ erdőben, ződ mezőben,
Akasztófa tetejiben.

- Bíró, bíró, Horvát bíró,
Egyéb átkot nem kívánok,
Egyéb átkot nem kívánok:
Kötélen fordulj az ágyon.

Mosdóvized vérré váljon,
Törülköződ lángot hányjon,
Hatvanhárom kaszaly szalma
Rothadjon el az ágyodban,

Hatvanhárom doktor keze,
Szálljon reá a testedre,
Az se legyen elégséges,
Míg én nem leszek szükséges,

Harminchárom sor patika
Ürüljön meg a számodra.
Ugye, bíró, nem nagy átok,
Száradjon beléd a májod.

Ugye, bíró, sok szép idő,
Száradjon beléd a tüdő
Ugye bíró, nem nagy mese,
Száradjon beléd a vese.Megjegyzés

59–64. A halálraítélt húga

            Előbbi balladatípusunkhoz hasonlóan a legelterjedtebb és legismertebb balladáink közé tartozik. Mintegy 500 változata ismert (Vargyas 1976. II: 288–289). Háromszékről is elég nagy mennyiségben közölték variánsait. Az utóbbi évtizedekben a paraszti közösségekben veszített népszerűségéből. Manapság a cigányság körében gyűjthetők a legépebb. legrégiesebb változatai. Az új stílus hatására megújult a ballada, de a háromszéki szövegek is sok régies motívumot őriznek: Fehér Anna több lovas kocsin jár, tál aranyat és tál ezüstöt visz a bírónak stb. Az archaikusabb elemek mellett a betyárköltészet hatása is kimutatható bennük. Az ismert változatoktól eltérően az ozsdolai Deme Teréz Búza nem tragikusan fejezi be a balladát. Az ő változatában Fehér Anna idejében megérkezik az akasztófához. Kardot ad testvérének, és szétugratják a vármegye meg a bíró embereit.

 

(Pozsony 1984: 261–262.)