Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér László


Gyűjtő: Nagy Elemér
Gyűjtés ideje: 1895/96-os tanév
Gyűjtés helye: Kolozsvár
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 255-257/92. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Fehér László lovat lopott
A fekete halom alatt,
Minden nyereg szerszámostul,
Csikós fékkel, kantárostul.

2. Utána megy1
Őtet fogni, hogy meglássa.
Egész vidék faláiból[!],
És csakugyan hadnagyostól.

3. – Isten jó nap’, hadnagy uram,
– Fogadj Isten, édes fiam.
Kinek hívnak, édes fiam,
– Majd megmondom, hadnagy uram.

4. – Van-e néked apád, anyád,
Igazán szólj, és meg ne bánd!
– Nincsen nékem apám, anyám,
Csak van nékem egy szép húgám.

5. Az én húgám Fehér Anna,
A lovamnak fehér lába.
– Nem kérdem én a lovadot,
Sem a te kedves húgodat, ||

6. Hanem kérdem a nevedet,
Különben rossz lesz teveled.
Vigyétek le a temlecbe,
Annak is a mélységébe.

7. Kezét, lábát vasra verve,
Kivallatok mindent vele.
Fehér Anna, hogy megtudta,
Hogy a bátyja fogva volna:

8. Fogd be, kocsis, a lovakat,
Tégy mellé sok aranyakat.
– Isten jó nap’, hadnagy uram,
– Fogadj Isten, gyöngymadaram.

9. Miért jöttél, szép aranyam?
– A bátyámért, hadnagy uram.
S ha a bátyámat kiadná,
Az Isten is megáldaná.

10. – A bátyádat kiadatom,
Ha az enyém léssz, galambom.
Nem szól arra Fehér Anna ,
Csak elmegy a folyosóra. ||

11. Csak elmegy a folyosóra,
Lefekszik a nyoszolyába.
– Alszol-e te, Fehér Anna ,
Édes kincsem, szép Diána?

12. – Nem aluszom, nem nyughatom,
Mert a sok puskalövést hallom.
– Csak aludjál, csak nyugodjál:
A bátyádnak vége van már.

13. – Hadnagy uram, hadnagy uram,
Átkozott légy, hadnagy uram!
Víz előtted megáradjon,
Sár utánad felfakadjon,

14. Lovad lába megbotoljon,
Földre téged agyonnyomjon!
Mosdóvized vérré váljon,
Kendőruhád meggyulladjon. ||

15. A kenyered kővé váljon,
Isten téged meg se áldjon,
Isten téged meg se áldjon!Megjegyzés

1. [A kéziratban is csonka a sor.]

 

92. Fehér László (Kolozsvár)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag. Nagy Elemér VII. o. t. kézírása.
 A kolozsvári unitárius főgimnázium hetedik osztályos tanulója ugyanabban a tanévben (1895/96) gyűjtötte a ballada kolozsvári változatát, mint Kis András a sepsiszentgyörgyit. Tekintettel arra, hogy a Kis András szövege bekerült a Kisfaludy Társasághoz beküldött balladagyűjteménybe, a Nagy Eleméré pedig nem, megállapítható, hogy Nagy Elemér gyűjtését Kanyaró Ferenc csak a tanév második felében kapta kézhez. (A gyűjteményt Kanyaró 1896. május 18-án postázta, azt megelőzően az anyag rendezése nyilvánvalóan hónapokat vett igénybe, ami azt jelenti, hogy az újabb szövegek befogadását nagyjából a karácsonyi szünidőről visszaérkező diákok gyűjtésével zárta le Kanyaró.)
 Nagy Elemér kolozsvári változata kétségtelenül a ballada ponyvai redakciójának (Vö. ERDÉLYI János 1846. I: 383–386/386. sz.) egyenes leszármazottja. Erről tanúskodik a hosszú lére eresztett bevezető csaknem szó szerinti reprodukálása, a „gyöngymadaram”, „szép Diána” kifejezések jelenléte a szövegben. Ez a variáns mégis eltér azoktól a balladaváltozatoktól, melyeknek ponyvai előképe nyilvánvaló. Az ilyen típusú szövegek rendszerint azt mutatják, hogy a szóbeliségben leghamarabb a bevezető rész módosult, azt rövidítették le jelentős mértékben, ellenben a ballada érdemi részét csaknem hiánytalanul megőrizték. A kolozsvári változatban mindennek éppen a fordítottja történt: a hat és fél strófára terjedő bevezető után mindössze nyolc és fél versszakba sűrítve jelenik meg Fehér Anna drámája, megmutatva a ponyvai redakciónak azokat a részeit, melyek nem föltétlenül szükségesek a balladában. Hiányzik, például, az az epizód, melyben Fehér Anna megkeresi a bátyját, tanácsot kér tőle, mielőtt elfogadná a hadnagy feltételét; hiányzik Fehér Anna sok jövés-menése; nem hiányzik ugyan, de a kolozsvári változatban mindössze másfél strófára zsugorodott a hadnagy és Fehér Anna hajnali párbeszéde – ami Erdélyinél hat versszakot ölel fel. Mindezek következtében Nagy Elemér egy olyan változatot rögzített, amelyben – a bevezető részt nem számítva – egyetlen fölösleges szó, egyetlen fölösleges verssor sincs. S mindez úgy valósult meg, hogy végig a ponyvai redakció szövegéből építkeztek. (A halálraítélt húga típus ponyvai kapcsolatairól lásd OLOSZ Katalin 2011: 71–86, 162–187)

92.1. A ballada nyomtatásban: OLOSZ Katalin 2011:122–125.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 658.)