Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér László


Gyűjtő: Kis András
Gyűjtés ideje: 1895/96-os tanév
Gyűjtés helye: Sepsiszentgyörgy
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 253-255/91. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Fehér László lovat lopott
A fekete halom alatt,
Mindenféle szerszámostól,
Ezüstfékes kantárostól.

2. A vármegye észrevette,
A városba hírré tette:
Után’ bíró pandúrostól,
Mindenféle polgárostól.

3. – Valld meg, huncut, a nevedet,
Valld meg, huncut, a nevedet!
– Lovam is van, fehér hóka,
Húgom is van, Fehér Anna.

4. – Nem kérdezzük a lovadot,
Sem azt a híres húgodot –
Most felszökik Fehér Anna,
Kocsissának sírva mondja:

5. – Fogd be, kocsis, lovaimot!
Fogd be, kocsis, lovaimot,
Rakd fel drága aranyimot,
Hogy váltsam ki a bátyámot!

6. – Adjon az Isten jó napot!
Adjon az Isten jó napot!
– Isten hozott, Fehér Anna
Mi jóban jársz, Fehér Anna?

7. – Azt hallottam, azt hírelik,
Hogy a bátyám fogva van itt.
Eresszék el a bátyámat,
Idehagyom aranyimot!

8. – Eleresszük a bátyádot,
Ha egy éjjel veled hálok.
Fehér Anna megfordula,
A bátyjának sírva mondja.

9. – Ne higgy, húgom, a huncutnak,
Az akasztani valónak!
Szép híredből kiforgatnak,
Engem mégis felakasztnak.

10. Éjfél után egy az óra.
– Aluszol-e, Fehér Anna?
– Nem aluszom, nem nyughatom.
Most is róla gondolkozom.

11. – Csak aludjál, csak nyugodjál,
Mert a bátyád mentve van már.
Éjfél után már két óra.
– Aluszol-e, Fehér Anna?

12. – Nem aluszom, nem nyughatom,
Mert a sok lánczörgést hallom.
– Csak aludjál, csak nyugodjál,
Mert béresem erdőbe jár.

13. Éjfél után három óra.
– Aluszol-e, Fehér Anna?
– Nem aluszom, nem nyughatom,
Mert a sok puskaszót hallom.

14. – Csak aludjál, csak aludjál,
Mert jágerem vadászni jár.
Ötöt ütött már az óra,
– Aluszol-e, Fehér Anna?

15. Csak aludjál, csak nyugodjál,
Mert bátyádnak vége van már.1Megjegyzés

1. A hátlapon Kanyaró feljegyzése: „Greguss: legszebb az alföldiek közt.”

 

91. Fehér László (Sepsiszentgyörgy)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. és 40. csomag. Kanyaró Ferenc második másolata Kis András kéziratáról. A ballada 1–5. és 14–15. versszaka az 50. csomagból került elő, a hiányzó 6–13. strófa a 40. csomagból.
 Miután nem sikerült visszaszereznie a Kisfaludy Társasághoz beküldött kéziratát, Kanyaró a 20. század első éveiben új másolatot készített Kis András sepsiszentgyörgyi Fehér Lászlójáról. Ezúttal is szembesülnie kellett az összekuszált szöveg helyreállításának dilemmájával, hiszen nyilvánvalóan nem emlékezett arra, hogy évekkel korábban miként hozta közölhető állapotba a szemmel láthatóan sérült balladát. Így állított elő egy újabb „változatot” Fehér László sepsiszentgyörgyi balladájából. Az „új változat” jól példázza a Kanyaró-kéziratok hányatott sorsát: a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában található Kanyaró-hagyaték két külön csomagjában találtuk meg az új másolat lapjait – külön a ballada 1–5. és 14–15. versszakát, s külön a 6–13. versszakig terjedő középső részt.
 Kanyaró Ferencnek e második másolata mintapéldája lehetne annak, hogy miképpen dolgozott valójában a kolozsvári tanár, miképpen készítette elő esetleges kiadásra a diák-gyűjtéseket. Az időközben több tapasztalatra, több ismeretre szert tett Kanyaró már nem törekedett arra, hogy a csonka balladát kiegészítse, nem törekedett arra, hogy a néhol már-már a szövegromlás határát súroló lerövidült epizódokat érthetőbbé tegye, felismerte a balladatípus jellegzetes elemeit, és a helyükre tette azokat. Kis András szövegével ezúttal annyit tett, hogy négysoros versszakokra tagolta a ballada szövegét, s az eredeti lejegyzésben rossz helyen rögzített (mert rossz helyen elmondott) hajnali párbeszédet a megfelelő helyre helyezte át. Ezen kívül minimálisnak mondható a beavatkozása: néhány ritmus- vagy rímelési hibát javított ki egy-két szó ki- vagy felcserélésével (ezeket a szavakat/szókapcsolatokat dűlt betűvel szedtük), s két, értelemzavaró ige helyett mást talált ki, és írt be: a kétszer is előforduló Mert a bátyád fogva van már sort egyszer Mert a bátyád mentve van már-ra változtatta, a ballada végén pedig úgy alakította át a mondatot – Mert bátyádnak vége van már – hogy az egyben lezárja a balladai történést, s némiképp pótolja a ballada hiányzó befejező részét.

91.1. A balladaváltozat először nyomtatásban: OLOSZ Katalin 2011: 119–122.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 657-658.)