Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér Anna


Gyűjtő: Almási István
Gyűjtés ideje: 1963-03-19
Gyűjtés helye: Szilágysámson
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 79-81/69. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Bántó Mihály, 70 évesDallamSzöveg

1. Fehér László lovat lopott
A fekete halom alatt.
Fehér László lovat lopott,
Vagy harminchárom darabot.

2. Rácsapott a szélső lóra,
Nagyot csördült az ostora.
A börtönőr meghallotta,
Fehér Lászlót meg is fogta.

3. Örök rabságra becsukta,
Örök rabságra becsukta.
Megtudta azt Fehér Anna.
Asz mondja ja kocsisának:

4. – Fog be, kocsisom, hat lovat,
Rakjál rá sok aranyakat,
Szabadítsuk a bátyámat,
Szabadítsuk a bátyámat!

5. Elment Anna a bíróhoz
Nehéz rabszabadítóhoz:
Bíró, bíró, Horvát bíró,
Te nehéz rabszabadító,

6. Szabadítsd ki a bátyámat!
Tállal mérem az aranyat,
Vékával meg az ezüstet,
Csak szabadítsd ki hajnāra!

7. – Anna, Anna, Fehér Anna,
Nem kell nekem az aranyad.
Ha velem hálsz az éjcaka,
Majd kiszabadul valaha.

8. Fehér Anna vele hála,
Éjféltájba van az idő.
- Bíró, bíró, Horvát bíró,
Mi zörög az udvarodon?

9. – Kocsisom itatj’ az lovam,
Annak zörög a zablója.
Kocsisom itatj’ az lovam,
Annak zörög a zablója.

10. Elment Anna a börtönhöz,
A börtönnek ajtajához.
- Bátyám, bátyám, kedves bátyám,
Élsz-e ,ég, vagy meg is hóttál?

11. – Anna, Anna, Fehér Anna,
Ne itt keresd a bátyádat!
Zöld erdőbe, zöld mezőbe,
Akasztófa tetejibe.

12. Elment Anna a bíróhoz,
Nehéz rabszabadítóhoz:
- Bíró, bíró, Horvát bíró,
Te nehéz rabszabadító,

13. Mosdóvized véré váljon,
Türölköződ langot hányjon!
- Anna, Anna, Fehér Anna,
Ne átkozódj, Fehér Anna!

14. Vágok neked kis istenfát,
Köss magadnak szűzkoronát!
- Nem kell nekem kis istenfa,
Nem leszek én szűz ján soha.Megjegyzés

69. Fehér Anna – Mg 723 a.

Az előadó gyermekkorában a Szatmár megyei Ákoson alföldi gulyásoktól tanulta.

A 68, 70-71. sz. dallam változata, l. a 68. sz. jegyzetet. Dallamszerkezete – azokétól eltérően – sorismétlő A B Bk C.

Szövege régi stílusú népballada. Változatai e kötetben: 72. és 105. sz. A szakirodalomban l. Ortutay-Kriza 63-66. sz. Az utóbbi két évtizedben közreadott romániai magyar változatokat fölsorolta Albert-Faragó 56-70. sz. jegyzet, majd a számbavételt kiegészítette Jagamas-Faragó 221. sz. jegyzet. A ballada eredetéről, elterjedéséről, a szöveghez csatlakozó dallamokról összefoglalóan értekezett Vargyas 284-301.

(Almási 1979: 276.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.