Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér Anna


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1905 között
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 261/94. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

(töredék)

Anna, Anna, Fehér Anna,
Ne rontsd meg a szüzességed!
Isten tudja, szabadulok innen vagy sohasem.
Mindegy nékem, Fehér László

Nyergelj kocsis, fakó lovam, hogy menjünk el Végegerbe,
Horváth Miklós udvarába.
Lefeküdt véle egy ágyba
Uram, uram, nem alhatom, a nagy dombérozást hallom.

Aludj, aludj, Fehér Anna,
A kocsisok vakargatnak,
Szép paripák rugoldoznak.
Uram, uram nem alhatom, a nagy dombérozást hallom.||

Aludj, aludj, Fehér Anna,
A katonák lüdözgetnek,
Puskák kardok úgy harsognak.
Felkél Anna négy órakor.

Nyergelj kocsis, fakó lovam, hogy menjünk el Végegerbe,
Híres tömlöc eleibe.
Élsz-e, bátyám, vagy meghaltál?

Anna, Anna, Fehér Anna ,
Ne keresd itt a bátyádat,
Zöld erdőben, szép mezőben,
Akasztófa tetejében.Megjegyzés

94. Fehér Anna (H. n.)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag. Egyleveles töredék, ismeretlen kéz írása.
 Az előbbihez hasonlóan gyűjtőjét, gyűjtési helyét és idejét ennek a változattöredéknek sem ismerjük. Lejegyzésének idejét ugyancsak arra az időperiódusra tehetjük, amikor Kanyaró Ferenc irányította a kolozsvári unitárius kollégium diákjainak gyűjtőmunkáját (1892–1905). A különálló lap – számozása alapján – egy nagyobb egység ötödik-hatodik oldalát képezte, a kéziratnak a többi részét azonban nem találtuk meg. Így nem tudható, hogy eleve ennyit jegyzett fel az egykori gyűjtő, vagy a ballada az előző lapon kezdődött és folytatódott a hetedik oldalon (ezért nem számoztuk itt a strófákat). A szöveg ritmushibái, a strófaszerkezet labilitása láttán elképzelhető, hogy a gyűjtő a balladának csak egy töredékét találta meg, a ballada középső részének hiánytalan elmondása viszont azt a gyanút erősíti meg, hogy a kézirat lapjai utólag sodródtak külön egymástól, s ezért csonka a szöveg.
 A ballada kezdetének és végének ismerete híján nem tudható, hogy milyen és mekkora bevezető után jutott el a balladaénekes a lényegi rész előadásához. Egy biztos: az a néhány versszak, melyet a töredékből ismerünk, rendkívül tömör, szűkszavú kompozíciót sejtet, a változat olyan népi megfogalmazásnak tűnik, melyben sajátos kifejezések teszik egyedivé a töredéket: Fehér Anna a nagy dombérozástól nem tud aludni, a kocsisok vakargatnak, szép paripák rugoldoznak, a katonák lüdözgetnek, puskák, kardok úgy harsognak – olyan kifejezések, melyek nem, vagy csak ritkán, elvétve fordulnak elő a ballada századforduló körüli erdélyi változataiban.

94.1. A ballada nyomtatásban: OLOSZ Katalin 2011: 127–129.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 659-660.)