Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér Anna


Gyűjtő: Könczei Ádám
Gyűjtés ideje: 1949
Gyűjtés helye: Magyarhermány
Közlő: Konsza Samu
Közlés ideje: 1957
Megjelenés helye: Konsza 1957: 189-191/123. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Akácsos Albertné Zsigmond Lujza, 43 évesSzöveg

Fehér László lovat lopott,
Négyet a hintóba fogott.
Négyet¹ fogott a hintóba,
Kettőt hagyott lógójába.²

Meghallotta Fehér Anna,
Fehér László le van zárva.
– Fogd bé, kocsis, a lovamat,³
Hadd nézzem meg a bátyámat.

Fehér Anna nem nyugodott,
Elment a Horvát bíróhoz.
– Bíró, bíró, Horvát bíró,
Szabadítsd ki a bátyámat!

Szabadítsd ki a bátyámat,
Adok egy véka jaranyat.
– Anna, Anna, Fehér Anna,
Nem kell nékem az aranyja.

Háljál velem egy éccaka,
Bátyád megszabadul még ma.
Háljál velem egy éccaka,
Bátyád megszabadul még ma.

Fehér Anna nem nyugodott,
Elment a börtönajtóhoz.
– Bátyám, bátyám, Fehér László,
Hallod-é, mit mond a bíró?
Háljok vele egy éjszaka,
Bátyám, megszabadusz még ma.

– Húgom, húgom, Fehér Anna,
Ne hálj vele jegy éjszaka.
Léjányságodat elveszi,
Bátyádnak is fejét veszi.

Fehér Anna nem nyugodott,
Elment a Horvát bíróhoz.
Vele is hált egy éjszaka,
Az aranyos nyoszolyába.

Éjfél után kettő tájba
Zörgést hallott (az) udvarába.
Bíró, bíró, Horvát bíró,
Zörgés van az udvarodba.⁴
– Lovam viszik itatóba,
Annak zörög zabolája.
 
Fehér Anna nem nyugodott,
Elment a börtönajtóhoz.
– Bátyám, bátyám, Fehér László,
Aluszol-e vagy ébren vagy?

– Anna, Anna, Fejér Anna,
Ne keresd itt a bátyádat.
Zöld erdőbe, zöld mezőbe,
Akasztófa tetejébe!

Fehér Anna tört ragadott,⁵
Elment a Horvát bíróhoz:
– Két kés járja⁶ a szívedet,
Az oltsa el életedet!

Mosdóvized vérré váljon,
Törölköződ lángot hányjon.
Törölköződ lángot hányjon,
S a te szíved holtig fájjon!Megjegyzés

1 Változat: Kettőt.
2 Lógójába, lógóba (fogott ló): a hintót húzó két ló mellé jobb- és baloldalt harmadiknak és negyediknek befogott ló. – Lógó: a hintó mellékrúdja, amelyhez a lógójába fogott lovat kötik.
3 A 2–3. sor változata:

... Hogy a bátya el van zárva.
– Fogd bé, kocsis, a lovadat...

4 Változat: Mi zörög az udvarodba?
5 Változat: nem nyugodott, vagy szót fogadott.
6 Változat: Két kés törje.

(Konsza 1957: 189-191.)