Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Fehér Anna


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1957
Gyűjtés helye: Gáborpataka
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 190–191/50. sz.

DallamSzöveg

Fehér László lovat lopott,
Nem is egyet, hanem hatot;
Négyet fogott hintójába,
Kettőt pedig lógójába.

Horváth bíró meghallotta,
Fehér Lászlót elfogatta,
Fehér Lászlót elfogatta,
S a börtönbe bédobatta.

Fehér Anna meghallotta,
Hogy a bátyja bé van zárva.
„Kocsis, kocsis, fogd be lovat,
Hadd mennyünk Horváth bíróhoz!”

„Bíró, bíró, Horváth bíró,
Szabadítsd meg a bátyámat!”
„Háljál vélem egy éjszaka,
Bátyád meg lesz szabadulva!”

Fehér Anna nem nyugodott,
Börtönajtóhoz szaladott.
„Bátyám, bátyám, Fehér László,
Hallod, mit mond Horváth bíró:

Háljak véle egy éjszaka,
Bátyám meg lesz szabadulva.”
„Anna, Anna, Fehér Anna,
Ne hálj véle egy éjszaka:

Bátyád fejit is elteszi,
Lányságodat is elveszi!”
Fehér Anna nem nyúgodott,
Véle aludt egy éjszaka.

„Bíró, bíró, Horváth bíró,
Mi zörög a nagy udvarba?”
„Lovam viszik itatásra,
Annak zörög a kantárja.”

Fehér Anna nem nyúgodott,
Börtönajtóhoz szaladott.
„Bátyám, bátyám, Fehér László,
Élsz-e vagy talán megholtál?”

Kiszólltak a többi rabok:
„Ne itt keresd a bátyádot,
Zöld erdőbe, zöld mezőbe,
Akasztófa tetejébe.”

Fehér Anna, Fehér Anna
Horváth bírót megátkozta:
„Tizenhárom szekér szalma
Rothadjon el az ágyadba!

Tizenhárom sor patika
Fogyjon ki az ő számára,
Törölköződ tüzet hányjon,
Mosdóvized vérré válljon!”


Megjegyzés

Európa-, sőt világszerte ismert tragikus balladatárgy: a testvéréért szüzességét feláldozó leány története egy XVI. századi olaszföldi eseményen alapul. (E történetet dolgozta fel Shakespeare Szeget szeggel című darabjában.) Az általános elterjedtségű ballada kétségtelenül középkori eredetű klasszikus ballada. A lólopásért való elítélés motívuma alkalmasint csak az újabb típusú betyárballadákból kerülhetett bele a halálra ítélt húga balladájába. A magyar balladaváltozatok tragikai elemét nyomatékosítja az, hogy a leány áldozata hiábavaló. Az itt közölt változatok közül a moldvai valószínűleg a Gyimesvölgyéből Lészpedre települt csángókkal került Moldvába. A Mezőség északi széléről, Magyardécséről eddig ismert változat mellett az itt közölt három mezőségi darab is a Mezőségnek erről az északi vidékéről való.

Ortutay, SzNb. 305. — Solymossy: MNépr.2 III, 88—90, 124. — Csanádi—Vargyas 476—84. — Faragó, Jávorfa-muzsika 176—80. — Ortutay—Kriza 747—8.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 629-630.)