Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Farkas Márton


Gyűjtő: Koncz János
Gyűjtés ideje: 1895/96. tanév
Gyűjtés helye: Dicsőszentmárton
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 473-474/285. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Szentgerlicei piacon
Egy nagy jegenyefa vagyon;
Zúgatja a szél tetejét
Messze viszi annak hírét.1

2. – Farkas Márton, mit gondoltál,
Mikor hazul elindultál?
– Én egyebet nem gondoltam,
Szerencsés útra indultam.

3. Mikor a piacig mentem,
A halál jött velem szemben:
Paizs Mózes ottan vára,
Szívembe egy nagy kést márta.

4. Vérem kiontá a porba,
Testem hánta a bokorba;
Búcsúzz tőlem, kedves rózsám,
Ki egyedül maradsz, árván.

5. Mert sem enyém, sem Paizsé,
Lész’ te galambom a másé.
Őtet viszik a börtönbe,
Engem pedig temetőbe.2Megjegyzés

1. Az első stórfa két sorát vesd össze a következő háromszéki (Kálnok) népdallal:

Kapum előtt foly le a Karászna,
Közepében van egy jegenyefa.
Hajtogatja a szél a tetejét…
Rég, hogy várom a rózsám levelét.

2. A 2-ik szakot s a 4-iknek két első sorát vesd össze Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. III. 107. l.

(Kanyaró 2015: 473-474.)

285. Farkas Márton (Dicsőszentmárton)
Lelőhely: EA 2276: 129. lap, 82. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

285.1. A ballada eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 2293: 41. Ismeretlen diákkéz [*Koncz János] írása.

1. Szentgericei piacon
Egy nagy jegenyefa vagyon,
Zúgatja a szél tetejét,
Messze viszi annak hírét.

2. Farkas Márton mit gondoltál,
Mikor hazúl elindultál.
Én egyebet nem gondoltam,
Szerencsétlen Szerencsés útra indultam.

3. Mikor a piaczig mentem,
A halál is ott jött velem jött velem szemben:
Paizs Mózes engem ottan vára
S nagy késével megszura. Szívembe egy nagy kést márta.

4. Vérem kiontá a porba
S testemet Testem hánta az útba a bokorba.
Búcsúzz tőllem kedves rózsám,
Ki egyedül maradsz, árván Kanyaró betoldása ez a sor
Mert sem az enyém, sem Paizsé,
Lész te galambom a másé.

5. Őtet viszik a börtönbe,
Engem pedig temetőbe.
(Dicsőszentmárton )

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 769–770.)