Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Farkas Julcsa


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1967-12-05
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 105–106/ 52. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.   Ezernyócszáznyócvanegyedik évbe,
      S mi történt a feltétleni nagy kertbe:
      Farkas Julcsa felment a masinára,
      S beléesett a masina dobjába.

2.   – János bácsi, álljon meg a masina,
      A szeretőm beléesett a dobba!
      János bácsi, álljon meg a masina,
      A szeretőm beléesett a dobba!

3.   Azon rögtön megállott a masina,
      Farkas Julcsa piros vére kifolya.
      Piros vére körülfolyta ja dobot,
      Szeretője keservesen zokogott.

4.   Farkas Julcsát feltették a mentőre,
      Úgy vitték a főorvos úr elébe.
      – Főorvos úr, arra kérem, ha lehet,
      Gyógyítsa meg a beteg szeretőmet.

5.   Főorvos úr félrefordul s azt mondja:
      – Ennek csak a jó Isten a doktora.
      Főorvos úr félrefordul s azt mondja:
      – Ennek csak a jó Isten a doktora.

6.   Harangoznak, Julcsát bizony temetik,
      Farkas Gyulát a zsandárok kísérik.
      Azt kérdezték: – Hogy történt ez a dolog?
      Azt vallotta: – Biz’, uram, csak játék volt.

7.   Farkas Gyula bement a szobájába,
      Ráborult a diófaasztalára.
      Feltekintett a csillagos nagy égre,
      Szeretőjét viszik a temetőbe.Megjegyzés

A cséplőgépbe esett leány (Farkas Julcsa)

 

A múlt század végén keletkezhetett, a cséplőgép használata ugyanis az 1870-es évekre tehető. Vargyas Lajos összesen 132 lejegyzett változatáról tud. Megjegyzi, hogy rákérdezéssel „szinte minden faluban meg lehet találni” (Vargyas, II. 777–778.). Seprődi gyűjteménye még nem tartalmazza. A kibédi változatok: Ráduly, 146–150. sz. és 191–192. sz. Ebből a 150. sz. az Ötvös Sáráé.

Vukováron tanulta az 1910-es években, amikor kukoricát szedtek az uradalmi birtokon. „Egy gombosi leánytól hallottam, valami Erzsikének hítták, az apja is ott vót velünk, fuvaros vót; a leánya szedte velünk a törökbúzát. Mondta is, hogy valahol arrafele történt meg a történelem, s arról kezdték el az éneket.” A ballada a századforduló utáni években honosodott meg Kibéden. Ötvös Sára ma is gyakran énekli. A faluban inkább a magyar ajkú cigányok körében ismert.

Az Ötvös Sára változata szép, teljes variáns; meglehetősen egységes szöveggel énekli.  Az 5. versszakában változik a szórend. Ennek csak a jó Isten a doktora új változatban Ennek a jó Isten csak a doktora. A 6. versszak általában ritkán fordul elő a meglevő változatokban: mintegy azt sugallják ezek a sorok, hogy a szerencsétlen kimenetelű baleset oka a munka közben folytatott felelőtlen játék lett volna.

A dallam műzenei eredetű. 


(Ráduly 1979: 140.)