Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Farkas Júcsa


Gyűjtő: Almási István
Gyűjtés ideje: 1971-09-20
Gyűjtés helye: Szilágyzovány
Közlő: Almási István
Megjelenés helye: Almási 1979: 127/126. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Egri Bálintné Bara K. Erzsébet, 69 évesDallamSzöveg

1. Hallottátok, mi történt a Mógába?
Farkas Júcsa fellépett az asztāra;
Farkas Júcsa fellépett az asztāra,
Egyenesen beléesett a dobba.

2. Mikor ezt a szeretője meglátta,
Elkiáltja: - Álljon meg a masina!
János bácsi, álljon meg a masina,
A szeretőm beléesett a dobba!

3. De mire a nagy masina megállott,
Farkas Júcsa piros vére mind elfolyt.
A piros vér összefolyta a dobot,
Szeretője jaj de nagyon zokogott.

4. Farkas Júcsát feltették a szekérre,
Úgy vitték a főorvos úr elébe.
Főorvos úr félrefordult, azt mondta:
- Ennek csak a jó Isten a doktora.

5. Gyászba borult a zilahi nagyutca,
Farkas Júcsát most viszik végig rajta.
Koporsóján piros rózsakoszorú,
Mellette megy a babája, szomorú.

6. – Édesanyám, mért szültél a világra,
A tüzes gép vasdobjának számára?
Jobb lett volna még kétéves koromba
Zártál volna diófa-koporsóba.Megjegyzés

126. Farkas Júcsa – Mg 2043 I jj.

Szövege új stílusú népballada. Népdal-műdal határterületről való dallammal énekelt változata l. Függelék 342. sz. alatt: Juhász Veron fellép a gépasztalra. Az 5. vsz. változata: 117. sz. 5. vsz.

Kriza Ildikó monografikus tanulmányt szentelt e balladatípusnak: A mezőgazdaság kapitalizálódásának visszhangja népköltészetünkben (A cséplőgépbe esett leány). A parasztdaltól a munkásdalig. Szerkesztette Katona Imre – Maróthy János – Szatmári Antal. Bp. 1968. 229-250. Az újabban kiadott változatokat ismertette Albert-Faragó 268-287. sz. jegyzet. Legutóbb Vargyas 776-778. összegezte a ballada keletkezésére, elterjedésére és dallamaira vonatkozó tudnivalókat.

(Almási 1979: 288.)

 

A hivatkozás feloldásához: Hivatkozott irodalom.