Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Falu végén verbuválnak


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1969
Gyűjtés helye: Szépkenyerűszentmárton
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 582./252. sz.

Szöveg

Falu végén verbuválnak:
„Csapj fel, öcsém, katonának!”
„Nem menyek én katonának,
Attúl fílek, hogy levágnak.”

„Ne félj, pajtás, me nem vágnak,
Megtesznek majd kapitánynak,
Két-három év nem a világ,
Így telik a katonaság.”

Katona az én életem,
Bal vállamon a fegyverem,
Hogyha én azt megpendítem,
Sír a rózsám keservesen.

Katonának írt a bíró,
A hóhér kezire való.
Hadd el, bíró, még megbánod,
Csúffá teszem a leányod.

Édesanyám, ne járj sírva,
Katonának vagyok írva,
Sirat engem a madár is,
Meghajlik értem az ág is.Megjegyzés

Mindkét darab a népköltészetben nem ritka, a katonafogás korába visszanyúló ének. A verbuválás szokásával kapcsolatos volta miatt keletkezése korát tekintve mindkét darab 1. versszakának legalább a múlt század közepe táján kellett keletkeznie. Az I. énekhez sokban hasonlító háromszakaszos verbunkos énekszöveget már Krizánál (Vadr. 221) is olvashatni.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 647.)